Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης: Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που κλείνει τα κέντρα πρόληψης

Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης
Συνεχίζουμε διεκδικώντας :
  • Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο – να συζητηθούν εξαρχής τα άρθρα που αφορούν την πρόληψη. Ο διάλογος να γίνει από μηδενική βάση.
  • Να διαφυλαχθεί η ψυχοκοινωνική φιλοσοφία της Πρόληψης, της Θεραπείας και Κοινωνικής επανένταξης. Να διαφυλαχτεί η αντίστοιχη φιλοσοφία και οι πρακτικές που εμπεριέχουν τα διαφορετικά θεραπευτικά προγράμματα.
  • Να μην τεθούν σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα πρόληψης και συνολικά, οι οποίοι/ες με την παραπάνω από τριάντα έτη εμπειρία τους και τις επιστημονικές τους παρεμβάσεις έχουν συμβάλει να είναι η Ελλάδα, μια από τις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκά, στη μείωση της εξάρτησης σε νέες ηλικίες.
  • Στελέχωση των 130 κενών θέσεων προσωπικού.
  • Πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Ενιαίος φορέας Κέντρων πρόληψης, δημόσιου χαρακτήρα που θα εξασφαλίζει Ενιαίο Θεσμικό Πλαίσιο για τα Κέντρα Πρόληψης στη βάση των αποφάσεων του Σωματείου και στελέχωσή τους με επαρκές, μόνιμο, πιστοποιημένο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
  • Τα Κέντρα Πρόληψης να παραμείνουν εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης. Διατήρηση της ταυτότητας, της φιλοσοφίας της και του περιεχομένου της Πρόληψης.
  • Να μην συγχωνευτούν Κέντρα Πρόληψης.
  • Να γίνουν Κέντρα Πρόληψης σε περιοχές που δεν υπάρχουν: Ανατολική – Δυτική Αττική, Πειραιάς και άλλοι Δήμοι στο Λεκανοπεδίο, Λασίθι
  • Να μην καταργηθεί το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006, τα οποία καταργούνται στο άρθρο 46 του υπάρχοντος προσχεδίου νόμου,καθώς με τα άρθρα αυτά: προβλέπεται η αναγνώρισή τους ως εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης (άρθρο 60), καθώς και η πάγια και τακτική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από το Κράτος, μέσω των δύο ονομασμένων πηγών (Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών), προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται και κάποιες ρήτρες που δυσκολεύουν το κλείσιμο των κέντρων πρόληψης (άρθρο 61)