Μήνυμα του Κώστα Ήσυχου (REDH GR) για τα 25 χρόνια Μπολιβαριανής Επανάστασης

Μήνυμα του Κώστα Ήσυχου για τα 25 χρόνια Μπολιβαριανής Επανάστασης
Costas Hisijos, Red por la Defensa de la Humanidad-Capítulo griego
Κώστας Ήσυχος , Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Ανθρωπότητας -Ελληνικό παράρτημα Cancillería Venezuela
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ