Η Κυβέρνηση κλείνει Κέντρα Πρόληψης και Θεραπείας, οδηγώντας συνανθρώπους μας στον Καιάδα

Άρθρο του Γραμματέα της ΛΑΕ ΑΑ Δημήτρη Στρατούλη (αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΚΌΝΤΡΑ)

Η Κυβέρνηση κλείνει Κέντρα Πρόληψης και Θεραπείας, οδηγώντας συνανθρώπους μας στον Καιάδα

Εδώ και 25 χρόνια, τα Κέντρα Πρόληψης είναι οι πυλώνες της πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην ελληνική κοινωνία και έχουν σημαντικό αποτύπωμα σε κάθε κοινότητα στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε όλη τη χώρα, απευθύνονται στον ευρύ πληθυσμό με στόχο την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και έχουν υποστηρίξει μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, νέους/ες).Ευρύτερος σκοπός της πρόληψης είναι να δημιουργούνται ή και να ενισχύονται τα δίκτυα ασφαλείας για τα παιδιά και τους νέους σε κοινωνικές συνθήκες όπου εξαρτητικές συμπεριφορές, φαινόμενα βίας, απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας κατακλύζουν την καθημερινότητά μας, απομακρύνοντας μας παράλληλα από το όνειρο για ένα καλύτερο αύριο. Αποτελούν μία κομβική υπηρεσία για το τόπο μας και τους ανθρώπους της.
Με το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» η κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση την κατάργηση, χωρίς κανένα διάλογο και ερήμην των εμπλεκομένων συλλογικών και επιστημονικών φορέων, όλους τους εγκεκριμένους (ν. 4139/2013) φορείς πρόληψης και θεραπείας της χώρας.
Ιδιαίτερα για τα Κέντρα Πρόληψης, καταργεί νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες διασφαλίζονταν:
Α) Η ύπαρξη και η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, καθώς προβλέπεται η πάγια και τακτική χρηματοδότησή τους από το Κράτος, μέσω των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.
Β) Η συνέχεια της λειτουργίας των Κέντρων μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα ανανεώνονται, καθώς και ρήτρες που δυσχεραίνουν τη διάλυσή τους.
Το Υπουργείο Υγείας προωθεί αυτό το αντικοινωνικό σχέδιο νόμου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών που χρειάζονται στήριξη και των εργαζομένων, τόσο στο ΚΕΘΕΑ και στα Κέντρα Πρόληψης, όσο και στα άλλα Θεραπευτικά Προγράμματα. Αγνοεί τα επιστημονικά δεδομένα, την πραγματικότητα της πρώτης γραμμής, την τεράστια εμπειρία και τις κατακτήσεις της πρόληψης και της θεραπείας στη χώρα μας. Συγχωνεύει δομές πρόληψης, θεραπείας, υποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, με υπομόνευση του δημόσιου χαρακτήρα τους, με στροφή στην εμπορευματοποίηση με τη συμμετοχή ΜΚΟ και ιδιωτικών φορέων ως ισότιμων συνεργατών.
Η αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική για τις εξαρτήσεις με τη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού νέου υπερ-φορέα (ΕΟΠΑΕ), θα σημάνει συρρίκνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, υποβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο, ναρκοθετώντας το δικαίωμα σε δωρεάν υποστήριξη για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας.
Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει:
Να αποσυρθεί και να μη κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης» και να γίνει ουσιαστικός διάλογος για τις εξαρτήσεις στο πλαίσιο ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υπηρεσιών.
Να μην κλείσει και να μην συγχωνευτεί κανένα Κέντρο Πρόληψης.
Να διαφυλαχτεί η αντίστοιχη φιλοσοφία και οι πρακτικές που εμπεριέχουν τα ισχύοντα διαφορετικά θεραπευτικά προγράμματα.
Να μην τεθούν σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, στα Κέντρα Πρόληψης και συνολικά στον κοινωνικό αυτό τομέα.
Πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Ενιαίο Θεσμικό Πλαίσιο για τα Κέντρα Πρόληψης, στελέχωσή τους με επαρκές, μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Τα Κέντρα Πρόληψης να παραμείνουν εγκεκριμένοι δημόσιοι φορείς πρόληψης, διατήρηση της ταυτότητας, της φιλοσοφίας της και του περιεχομένου της πρόληψης.
Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις του επιστημονικού προσωπικού και των συλλογικοτήτων οικογενειών, ληπτών υπηρεσιών και εργαζομένων του χώρου πρόληψης και θεραπείας, που διασφαλίζουν τη συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και των Κέντρων Πρόληψης, οι θέσεις εργασίας και το ψυχοκοινωνικό μοντέλο παρεμβάσεων.
Οι κοινωνικοί φορείς και κινήματα οφείλουν να σταθούν στο πλευρό αυτών των συλλογικοτήτων και των αιτημάτων τους για την συνέχιση του κοινωνικού – προληπτικού θεραπευτικού έργου τους και τη σταθερότητα του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ.