Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης σε κινητοποιήσεις ενάντια στο Φορολογικό “Χατζηδάκη”

Σ.Α.Θ.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιμενίδου 19  54633 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 272. 192  FAX 269. 023  E-mail: sathes@tee.gr
Δελτίο Τύπου για το νέο Φορολογικό

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, με την από 23-11-2023 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο «Χατζηδάκη» που αυξάνει υπέρμετρα τις φορολογικές υποχρεώσεις σε όλους τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους.
Με στόχο να εισπράξει άμεσα επιπλέον 600εκ € και στο όνομα της «δικαιότερης» ανακατανομής των φορολογικών βαρών, πλήττει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες, προσθέτει επιπλέον τεκμήρια, και σκοπεύει να εισπράξει τα 600εκ € μόνο από αυτούς!
Επιβραβεύει αυτούς που αποκρύπτουν εισοδήματα και τιμωρεί όσους δηλώνουν τον πραγματικό τους τζίρο.
Οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ήδη βουτηγμένοι στα χρέη και η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τον υπόψη φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εισπράξει ούτε ένα ευρώ ! Απλώς θα οδηγήσει τους μικρότερους επαγγελματίες σε αδιέξοδο και οριστικό τέλμα, αφανισμό και εξόντωση!
Η νέα αυτή φορολογική επιδρομή στους μικρομεσαίους αποτελεί επίσης σκανδαλώδη παραβίαση της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την διοίκηση, δεδομένου ότι τίθεται προς ψήφιση μήνα Δεκέμβριο και θα αφορά αναδρομικά και τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους 2023.
Όχι στις οριζόντιες και άδικες φορομπηχτικές επιβαρύνσεις.
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου Χατζηδάκη.
Ζητάμε να αποσυρθεί!

Αναλυτικά οι θέσεις μας στην Απόφαση του ΔΣ του ΣΑΘ:


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, με την από 23-11-2023 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο «Χατζηδάκη» που αυξάνει υπέρμετρα τις φορολογικές υποχρεώσεις σε όλους τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους.
Με στόχο να εισπράξει άμεσα επιπλέον 600εκ € και στο όνομα της «δικαιότερης» ανακατανομής των φορολογικών βαρών, πλήττει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες, προσθέτει επιπλέον τεκμήρια, και σκοπεύει να εισπράξει τα 600εκ € μόνο από αυτούς!
Επιβραβεύει αυτούς που αποκρύπτουν εισοδήματα και τιμωρεί όσους δηλώνουν τον πραγματικό τους τζίρο.
Οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ήδη βουτηγμένοι στα χρέη και η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τον υπόψη φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εισπράξει ούτε ένα ευρώ ! Απλώς θα οδηγήσει τους μικρότερους επαγγελματίες σε αδιέξοδο και οριστικό τέλμα, αφανισμό και εξόντωση!
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
1. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιβάλει ελάχιστο φορολογητέο (τεκμαρτό) εισόδημα ως εξής (το μεγαλύτερο από):
i) Βάση υπολογισμού του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση (τεκμαρτό εισόδημα) αποτελεί το συνολικό ετήσιο εισόδημα μισθωτού αμειβόμενο με το βασικό μισθό. Αρά, με τα σημερινά δεδομένα, ορίζεται ως ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 10.920€ (780€ * 14μισθοι =10.920€).
ii) Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας απασχολεί εργαζόμενο/ους, τότε το τεκμαρτό του εισόδημα θα ισούται με στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου του. Δηλαδή αν απασχολεί έστω έναν υπάλληλο με μισθό μεγαλύτερο του κατώτερου, τότε αυξάνεται επιπλέον αναλογικά και το δικό του τεκμαρτό εισόδημα! Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας που έχει ένα (1) εργαζόμενο με μισθό 850€, τότε το τεκμαρτό του εισόδημα διαμορφώνεται σε 11.900€ (850€*14=11.900€).
iii) Στον ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί εργαζόμενο/ους, του επιβάλλεται επιπλέον προσαύξηση 10% του ετήσιου κόστους που καταβάλλει για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Για παράδειγμα, ατομική επιχείρηση που λειτουργεί για 12 χρόνια και πάνω και απασχολεί δύο (2) εργαζόμενους με βασικό μισθό (2*750€*14μισθοι= 21.840€ κόστος μισθοδοσίας), η επιβάρυνση 10% θα είναι 2.184€. Δηλαδή, το σύνολο ελάχιστου φορολογητέου (τεκμαρτού) εισοδήματος θα είναι 21.840+ 2.184= 22.024€. Το μέγιστο πρόσθετο ποσό επιβάρυνσης αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€.

2.Άλλες προσαυξήσεις.
Επιπλέον των παραπάνω ποσών προβλέπονται ποσοστιαίες προσαυξήσεις.
i) Προσαύξηση για κάθε τριετία λειτουργίας της επιχείρησης κατά 10%, από τα 12 έτη λειτουργίας και πάνω (με μέγιστο το 30%). Για παράδειγμα, το τελικό τεκμαρτό εισόδημα μιας ατομικής επιχείρηση με πάνω από 12 έτη λειτουργίας χωρίς εργαζόμενο, θα φτάνει μέχρι τα 14.196€ (10.920€ [+30%]= 14.196€).
ii) Προσαύξηση με βάση το ετήσιο τζίρο. Αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών που δήλωσαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) τότε υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση κατά 35%.
Δηλαδή, αν ΟΛΟΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώσουν εισοδήματα κάτω από το τεκμαρτό και κάποιος (συνεπής φορολογικά) δηλώσει έστω και ένα (1) ευρώ παραπάνω, τότε θα «φάει και πρόστιμο – προσαύξηση» 35% επί του δηλωθέντος τζίρου (που φυσικά θα είναι πάνω από το ελάχιστο τεκμαρτό).
Αν ο τζίρος του ελεύθερου επαγγελματία ξεπερνάει το Μ.Ο. κατά 150%, η προσαύξηση θα είναι 70%, ενώ αν ξεπερνάει το 200% του Μ.Ο. η προσαύξηση είναι 100% !!
Το συνολικό ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μαζί με όλες τις παραπάνω προσαυξήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000€.
Αφού λοιπόν του επιβληθούν όλες αυτές οι προσαυξήσεις σε όσους δηλώσουν εισοδήματα πάνω από το καθορισμένα (σύμφωνα με τα παραπάνω) τεκμήρια, τότε του δίνεται «έκπτωση» στο τέλος επιτηδεύματος κατά 25% και 50% αντίστοιχα… Δηλαδή έκπτωση …162,5€ ή …325€ !
Όποιος δηλώνει εισόδημα πάνω από 50.000€, μπορεί να αποκρύπτει όσο επιπλέον εισόδημα θέλει, χωρίς να κινδυνεύει από κανενός είδους έλεγχο και «τεκμήριο» και επιβραβεύεται και με την «έκπτωση» 50% του τέλους επιτηδεύματος (325€)!
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κλάδος μας έχει βιώνει από το 2010 τη μια κρίση μετά την άλλη. Από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, στην πανδημία και τις καραντίνες – κατά τις οποίες δε δεχτήκαμε καμία οικονομική βοήθεια πλην της σκανδαλώδους «τηλεκατάρτησης» – και στην τρέχουσα ενεργειακή και πληθωριστική κρίση…
Τα νέα τεκμήρια έρχονται να προστεθούν στην άμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που έχουν εφαρμοστεί με τα μνημόνια από το 2010 (τέλος επιτηδεύματος, αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, κατάργηση αφορολόγητου των 12.000€, τεκμήρια προσωπικής διαβίωσης).
Οι αυτοαπασχολούμενοι επιβαρύνονται και με την αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών λόγω του πληθωρισμού (από 285€/μήνα το 2020 στα 340€/μήνα το 2024).
Επιπλέον των ανωτέρω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιβαρύνονται μαζί με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων από την αύξηση του κόστους ζωής και τους έμμεσους φόρους (ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης).

Τα ετήσια στοιχεία που παραθέτει ο ΚΕΑΟ είναι αποκαλυπτικά του αδιεξόδου που βρίσκονται ήδη οι μικροί επαγγελματίες της χώρας και δείχνουν:
 Μια συνεχή αύξηση των οφειλετών ετησίως παρά τις συχνές ρυθμίσεις σε δόσεις.
 Την αδυναμία ανταπόκρισης στα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη.
 Την αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών ακόμα και όταν εντάσσονται σε καθεστώτα ρύθμισης καθώς σε όλες τις ρυθμίσεις οι απολεσθείσες ρυθμίσεις αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των ολοκληρωμένων και των ενεργών ρυθμίσεων.
 Οι 1.750.000 μικροί οφειλέτες (με χρέος έως 15.000€) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών (πάνω από 75%) και χρωστούν λιγότερο από 15% του συνολικού χρέους προς το ΚΕΑΟ.
 Οι 2.500 μεγαλοοφειλέτες (με χρέη πάνω από 1.000.000€) αποτελούν μόλις το 0,1% που συνόλου των οφειλετών, αλλά τους αντιστοιχεί το 24% του συνολικού χρέους προς το ΚΕΑΟ.
Οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ήδη βουτηγμένοι στα χρέη και η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τον υπόψη φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εισπράξει ούτε ένα ευρώ ! Απλώς θα οδηγήσει τους μικρότερους επαγγελματίες σε αδιέξοδο και οριστικό τέλμα, αφανισμό και εξόντωση!
Η νέα αυτή φορολογική επιδρομή στους μικρομεσαίους αποτελεί επίσης σκανδαλώδη παραβίαση της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την διοίκηση, δεδομένου ότι τίθεται προς ψήφιση μήνα Δεκέμβριο και θα αφορά αναδρομικά και τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους 2023.
Πολλοί επαγγελματίες θα εξαναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και ταυτόχρονα να χρεωθούν με νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, να αυξηθεί η ανεργία και να κινδυνεύσουν περιουσίες με νέους πλειστηριασμούς.
Η εφαρμογή οριζοντίων μέτρων με στόχο αποκλειστικά τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες είναι άδικη αλλά και αναποτελεσματική.
 Άδικη καθώς επιβαρύνει μόνο τους μικρούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ήδη χρέη και θα χρεωθούν επιπλέον τεκμήρια.
 Αναποτελεσματική καθώς τα επιπλέον 600εκ εν τέλει δε θα εισπραχθούν από το κράτος καθώς είναι αποδεδειγμένη η αδυναμία των κατώτερων στρωμάτων των ελεύθερων επαγγελματιών.
 Τα 600εκ που προσδοκούν να πάρουν, θα μετατραπεί σε νέο ιδιωτικό χρέος προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, με κίνδυνο την απώλεια περιουσιακών στοιχείων μέσω πλειστηριασμών.
Αν ψηφιστεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από τα 40 χρόνια επαγγελματικού βίου, ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογείται επί τεκμαρτού εισοδήματος 10.920€ για την πρώτη 12ετία και με μέγιστο τα 14.196€ για τα επόμενα 28 χρόνια, μέχρι να βγει στη σύνταξη. Και όταν εφαρμοστεί η δέσμευση του πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό στα 950€, το ανώτατο πόσο θα ανέλθει στα 17.290€ ({950€*14= 13.300€} +[30%] = 17.290€). Πρόκειται λοιπόν μεθοδευμένη παραπληροφόρηση όταν διακηρύσσουν ότι απλώς θα επιβάλουν ως ελάχιστο τεκμήριο τις 10.000€ ετησίως.

 • Αυτό σημαίνει πως αν ψηφιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη και υλοποιηθεί η δέσμευση του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού εντός της τετραετίας, οι άνω 12ετίας με πλήρη προσμέτρηση τριετιών (μέγιστο 30%) θα υποχρεωθούμε σε:
 • Άμεσο φόρο για το μέγιστο εισόδημα 17.290€ για το υπόλοιπο του εργασιακού βίου μέχρι τη συνταξιοδότηση. Που σημαίνει 10.000*9%= 900€ + 7.290*22%= 1600€ + τέλος επιτηδεύματος μειωμένο κατά 25%= 490 = 2.990€ φόρος + προκαταβολή 55% = 4.630€ άμεσος φόρος!
 • Αν το τεκμαρτό εισόδημα θεωρηθεί και πραγματικό, μπορεί να υπάρξει και απώλεια κάθε επιδόματος και προνοιακών παροχών (πχ επίδομα θέρμανσης, επίδομα ενοικίου, market-pass, fuel-pass, κλπ.
  Θα αυξηθεί κατακόρυφα η ανεργία, όχι μόνο από αυτούς που θα εξαναγκαστούν σε κλείσιμο, αλλά και γιατί οι νέες ρυθμίσεις κάνουν την πρόσληψη εργαζομένων απαγορευτική, αφού κάθε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται αυξάνει το τεκμαρτό εισόδημα του εργοδότη του !!
  Επίσης, κάθε μελλοντική και δίκαιη αύξηση στον βασικό μισθό των μισθωτών θα επιφέρει αυτόματα επιπρόσθετα φορολογικά βάρη στους ελευθέρους επαγγελματίες και δημιουργεί συνθήκες συγκρουόμενων συμφερόντων και κοινωνικού αυτοματισμού.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΘ
  Είναι σαφές πως το φορολογικό νομοσχέδιο αντίκειται σε κάθε αρχή που θεμελιώνει το δικαίωμα του ελευθέρου επαγγελματία στην εργασία του ως ανεξάρτητη μορφή εργασίας:
 • Δε δέχεται πως μια ατομική επιχείρηση μπορεί κάποιες χρονιές να είναι ζημιογόνες. Αντιθέτως ορίζει πως κάθε χρόνο θα έχει κέρδη υποχρεωτικά της τάξης των 15.000€ τουλάχιστον για 30 χρόνια. Αντί για συμπαράσταση στον χειμαζόμενο ελεύθερο επαγγελματία, τον τιμωρεί ως φοροφυγά με οριζόντια επιβολή των επιπλέον τεκμηρίων.
 • Αναιρεί την ουσία της έννοιας του «ελεύθερου επαγγελματία» που μπορεί να καθορίσει πόσο επιθυμεί να εργαστεί, ανάλογα με την φάση της ζωής του και τα εισοδήματα από άλλες πηγές (πχ. ενοίκια). Για παράδειγμα, να εργαστεί εντατικά κάποιες χρονιές και έτσι να μπορεί διατηρήσει την επιχείρησή του με χαλαρότερους ρυθμούς κάποιες άλλες, εγγράφοντας μικρότερα κέρδη ή να αφοσιωθεί κάποια χρόνια στην ανατροφή των παιδιών του με χαλαρότερη εργασιακή απασχόληση.
 • Εντελώς ατεκμηρίωτα, υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία ως συνάρτηση των ετήσιων αποδοχών του μισθωτού, παραγνωρίζοντας πως ο ελεύθερος επαγγελματίας ΔΕΝ λαμβάνει 14 μισθούς για 11 μήνες εργασίας, ΔΕΝ έχει εργασιακή ασφάλεια, αν ασθενήσει δεν μπορεί να «πάρει άδεια» από τη δουλειά, αν κυοφορήσει δεν μπορεί να πάρει «άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου», πληρώνει αποκλειστικά μόνος του τις ασφαλιστικές του εισφορές, έχει έξοδα γραφείου, δεν έχει κανένα αφορολόγητο ποσό και επιπλέον χρεώνεται με τέλος επιτηδεύματος. Δε θεωρείται ποτέ άνεργος και όταν δεν έχει δουλειά όχι μόνο δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αλλά επιβαρύνεται και με τις ασφαλιστικές του εισφορές.
 • Επιβάλει με αναδρομική ισχύ νέες φορολογικές ρυθμίσεις, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς και ανατρέπονται οι προϋπολογισμοί χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίοι ολοκληρώνουν πλέον τη χρονιά που ξεκίνησαν με εντελώς διαφορετικά φορολογικά δεδομένα.
 • Όσον αφορά τη φύση της εργασίας μας ως αρχιτέκτονες, παραγνωρίζεται το γεγονός πως η εργασία μας δε είναι ωρομίσθια ή ημερομίσθια. Συχνά ακόμα και σε μικρά έργα η ολοκλήρωση της εργασίας μας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος και η αμοιβή καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εργασίας. Επομένως, μία χρονιά μπορεί να εμφανίζουμε ζημίες και ο τζίρος να εμφανιστεί το επόμενο έτος. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τη χρονιά που εργαζόμαστε (αλλά δεν έχουμε εισπράξει ακόμη αμοιβή) θα φορολογηθούμε με τα τεκμήρια, και την επόμενη χρονιά που θα εμφανιστεί το σύνολο της αμοιβής, όχι μόνο θα φορολογηθούμε ξανά για τα ίδια χρήματα, αλλά κινδυνεύουμε να μας επιβληθεί και προσαύξηση για υπέρβαση του Μ.Ο. των δηλωθέντων εισοδημάτων του ΚΑΔ μας !
 • Τέλος στον κλάδο μας είναι συχνή η λειτουργία μικρού τεχνικού γραφείου αποτελούμενου από μέλη της ίδιας οικογένειας το οποίο θα φορολογηθεί με τα τεκμήρια επί των αριθμό των μελών ως πολλές ατομικές επιχειρήσεις !!
  Καλούμε την κυβέρνηση τα τηρήσει τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις για σταθερότητα στο φορολογικό περιβάλλον. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη αναιρεί πλήρως αυτή τη δέσμευση και για αυτό πρέπει να αποσυρθεί!
  Καμιά απροειδοποίητη αλλαγή- ανατροπή στα φορολογικά μας δεδομένα για το έτος 2023.
  Η αναδρομική ισχύς για τα εισοδήματα του 2023 δε θα οδηγήσει σε είσπραξη επιπλέον 600εκ όπως ισχυρίζεται ο κ. Χατζηδάκης. Οι μικροί δεν έχουν να δώσουν και αυτό το γνωρίζει ο Υπουργός. Το δόγμα σοκ και δέος στο φορολογικό θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων πρόσθετων ιδιωτικών χρεών από τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες που θα κλείσουν τις ατομικές επιχειρήσεις τους έχοντας πρώτα χρεωθεί στον ΚΕΑΟ με κίνδυνο απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο κλάδος των μηχανικών μέχρι το 2010 είχε καθορισμένες ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για κάθε εργασία. Όσοι μας κατηγορούν σήμερα ως φοροφυγάδες και θέλουν να μας φορολογήσουν με αμοιβές που δε λαμβάνουμε, είναι οι ίδιοι που το 2010 με την τρόικα και πρόσχημα το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων κατάργησαν τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβής των μηχανικών. Οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές ήταν όρος, όχι μόνο για την αξιοπρεπή διαβίωση των μηχανικών και την διαφύλαξη της επιστημονικής επάρκειας των τεχνικών έργων, αλλά και την αποτελεσματική είσπραξη ΟΛΩΝ των ΦΟΡΩΝ και των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ εισφορών.
  Αυτοί που τώρα μας κουνούν το δάχτυλο για φοροδιαφυγή, είναι οι ίδιοι που κατάργησαν όλες τις διαδικασίες ελέγχου και αποδιάρθρωσαν πλήρως τον κλάδο και το επάγγελμα του μηχανικού!

Επιπλέον οι ίδιοι κατάργησαν την υποχρέωση κατάθεσης ΕΚΚΟ (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής) κατά την έκδοση Οικοδομικής Αδείας και την υποχρέωση των εργολάβων και κατασκευαστών κατά το κλείσιμο της Ο.Α. να καταθέτουν στη ΔΟΥ τα παραστατικά για την ανέγερση που να καλύπτουν τουλάχιστον το ΕΚΚΟ όπως υπολογίστηκε κατά την έκδοση της Ο.Α., επιτρέποντας έτσι την φοροδιαφυγή στον κατασκευαστικό κλάδο.
ΥΠΗΡΧΕ ένα υποδειγματικό σύστημα καταβολών και ελέγχου αμοιβών και κόστους εκτέλεσης των τεχνικών έργων από τη μελέτη ως την κατασκευή, το οποίο κατεδαφίστηκε μέσα σε μια μέρα!
Πρέπει να βάλουμε τέλος στην αποδιάρθρωση του επαγγέλματος μας και να ξαναοργανωθεί αξιοποιώντας την εμπειρία των φορέων μας:
– Να επανακαθοριστούν άμεσα ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για τις εργασίες μηχανικών
– Να επανέλθει το ΕΚΚΟ στις Ο.Α. και να επεκταθεί και στις εγκρίσεις εργασιών δόμησης κλίμακας, για να διασφαλιστεί από τους ελέγχους των ΔΟΥ και των ΥΔΟΜ πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εκδίδουν παραστατικά είτε για υλικά είτε για υπηρεσίες κατά την κατασκευή.
– Να στελεχωθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ΥΔΟΜ, ΔΟΥ για να είναι εφικτός και αποτελεσματικός ο έλεγχος με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι με αυθαίρετα τεκμήρια που πλήττουν αποκλειστικά τους ασθενέστερους και τιμωρούν όσους πέσουν έξω και έχουν πραγματικές ζημίες με φόρους αντί για βοήθεια και ελάφρυνση προκειμένου να ορθοποδήσουν.
– Να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο στις 12.000€ όπως ίσχυε πριν την επιβολή μνημονίων. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εισόδημα ικανό να καλύψει τις βασικές ανάγκες του ατόμου, τότε αυτό δε μπορεί να συνεισφέρει με επιπλέον φόρους πέραν των όσων εισφέρει ούτως ή άλλως μέσω της έμμεσης φορολογίας. Στην Ευρώπη αντίθετα με αυτά που υποστήριζε το μνημονικό κατεστημένο ότι «πληρώνουν από το πρώτο ευρώ» οι περισσότερες χώρες έχουν αφορολόγητο όριο το οποίο αυξάνεται τα τελευταία χρόνια!
– Δίκαια κλιμάκωση των άμεσων φόρων. Δεν μπορεί να είναι στο ίδιο συντελεστή όλα τα εισοδήματα άνω των 40.000€. Υψηλότερη φορολόγηση για τα μεγαλύτερα εισοδήματα και των μερισμάτων.
– Μείωση των έμμεσων φόρων ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
– Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος.
– Ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις των χρεών.
– Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μηχανικού ή ένταξη τους στον υπερμειωμένο συντελεστή καθώς η άυλη φύση της εργασίας του μηχανικού (μελέτη – επίβλεψη) δεν συνάδει με τη λογική του ΦΠΑ, συμψηφισμού εξόδων – εσόδων, εισερχόμενου-εξερχόμενου αντικειμένου και έτσι η επιβολή του ισοδυναμεί με καθαρή φορολογική επιβάρυνση 24% επί της εργασίας μηχανικού. Εξάλλου υπάρχουν σήμερα υπηρεσίες που εξαιρούνται του ΦΠΑ (όπως γιατροί, υπηρεσίες εκπαίδευσης)

Κάθε άλλη σκέψη για a priori αντιμετώπιση κάθε μικρού ελεύθερου επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενου ως φοροφυγά χωρίς την ικανοποίηση των παραπάνω είναι προσχηματική και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και στοχεύει στο κλείσιμο των μικρών γραφείων για να εξαναγκάσει ένα έμπειρο τεχνικό προσωπικό της χώρας σε μισθωτή εργασία με δυσμενείς ορούς και συνθήκες χωρίς άλλη διέξοδο.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΘ
Απέναντι στον απαράδεκτο κοινωνικό αυτοματισμό και τον κανιβαλισμό που εισάγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προτάσσουμε την αλληλεγγύη μας και τα δίκαια αιτήματα μας. Συντονισμένα οι φορείς όλων των μηχανικών αλλά και όσων πλήττονται από μια τέτοια εξέλιξη επιστήμονες, δικηγόροι, μικροεπαγγελματίες θα συμβάλουμε σε πρωτοβουλίες με ενότητα και αποφασιστικότητα για να αποκρούσουμε την σχεδιαζόμενη εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων μέσω του απαράδεκτου φορολογικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη, άλλα και μέσω της εκ νέου αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ.
Για αυτό ως ΣΑΘ:

 • Θα συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία – κινητοποιήσεις μαζί με τους φορείς μας των μηχανικών
 • Θα συμβάλουμε για την ενιαία έκφραση όλων των μικρών επαγγελματιών καλώντας σε κοινό συντονισμό
 • Θα καλέσουμε σε ανοιχτές συνελεύσεις μικρών επαγγελματιών για την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του αγώνα μας και να προβάλουμε σε όλη την κοινωνία τα δίκαια αιτήματα μας
 • Θα στείλουμε επιστολή με τις θέσεις μας στον αρμόδιο υπουργό και θα τις αναρτήσουμε στη δημοσιά διαβούλευση
 • Θα εκδώσουμε σύντομο και περιεκτικό Δελτίο Τύπου
 • Θα δημοσιεύσουμε σύντομο βίντεο για να προβάλουμε της θέσεις μας κατά του νέου φορολογικού με εναλλακτικά μέσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. Κονταξάκης                                                    Κ. Σαμδάνης