Κινητοποιήσεις ενάντια στη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πολιτική Προστασία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.–Ι.)

Αθήνα, 24/11/2023

Ψήφισμα Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. για κινητοποιήσεις ενάντια στη μεταφορά του EAA

Η Κυβέρνηση, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών», με ένα άρθρο που προσομοιάζει σε μεταβατική διάταξη (Άρθρο 19 «Μεταφορά Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»), σπεύδει να αποσπάσει ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η κίνηση αυτή, εκτός από ξένη, είναι και εχθρική προς τη Δημόσια Έρευνα, καθώς επιβάλλεται χωρίς μελέτη, σχεδιασμό, και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί συζήτηση με τη Διοίκηση, τους επιστήμονες και εργαζόμενους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και με εκφρασμένες τις αρνητικές θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων, των Συλλόγων Εργαζομένων και Ερευνητών στο ΕΑΑ, συλλόγων άλλων Ερευνητικών Κέντρων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα (ΠΟΕΕΚ-Ι), της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, και μεγάλου αριθμού Ακαδημαϊκών.

Στα πλαίσια αυτά, η Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της έρευνας σε κινητοποιήσεις για την απόσυρση της εν λόγω διάταξης και την ανάσχεση της αποδιάρθρωσης της Δημόσιας Έρευνας.

Το Γ.Σ. της ΠΟΕΕΚ-Ι, συντασσόμενο με τον αγώνα του προσωπικού του ΕΑΑ, προκηρύσσει:

  • Στάση Εργασίας, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, 09:0013:00, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Λεωφ. Κηφισίας 37– 39, Μαρούσι)
  • 24ωρη Απεργία, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, με συγκέντρωση στις 10:00 έξω από τη Βουλή (Πλ. Συντάγματος).

Για το Γ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ