Μεγάλες πορείες σήμερα ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΝΔ

Μεγάλες πορείες σήμερα ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΝΔ που λεηλατεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους!
Οι δυνάμεις της ΛΑΕ-ΑΑ, μέσα από την δράση τους στους μαζικούς φορείς, συμμετείχαν στις σημερινές πορείες, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Θεσσαλονίκη!
Η αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος στα 10.900 συνιστά μια νέα επιδρομή φορολεηλασίας με βασικό στόχο την άντληση 600 εκατομμυρίων φορολογικών εσόδων! Η εμβάθυνση της σκληρής λιτότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη συνιστά μια νέα επίθεση ενάντια στις δυνάμεις της εργασίας!