Μεγαλειώδης πορεία για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Μισός αιώνας Πολυτεχνείο έτσι πολεμάμε του ΝΑΤΟ το σφαγείο.

Από τη μεγαλειώδη πορεία για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τη μαζική παρουσία και συμμετοχή της Λαϊκής Ενότητας ΑΑ.

Από τη πορεία για τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, που πραγματοποιήθηκε με τεράστια μαζικότητα και πολύ παλμό!