Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή: Παρουσίαση του προγράμματος

1 Κοινωνική Πολιτική

Η δεκαετία της κοινωνικής κρίσης που προηγήθηκε άφησε ισχυρό αποτύπωμα, οξύνοντας τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Η συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων, η εξάρτηση από τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ και η υποστελέχωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δυσκόλεψε την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που αναδείχθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πρέπει να επιδιώξουμε συλλογικά έναν συνολικό ανασχεδιασμό της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης, με επαρκώς και μόνιμα στελεχωμένες υπηρεσίες.
Παιδικοί σταθμοί για όλες τις οικογένειες
Είναι αυτονόητο το δικαίωμα όλων των παιδιών της πόλης να έχουν πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Διεκδικούμε την καθολική πρόσβαση, χωρίς τα εξαιρετικά περιοριστικά κριτήρια που αποκλείουν σημαντική μερίδα των κατοίκων της πόλης, καθώς και τη στελέχωση τους με μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό σε κανονικές εγκαταστάσεις (και όχι container). Σταθήκαμε δύο φορές απέναντι στις επιδιώξεις της διοίκησης Ζορμπά για απολύσεις στους παιδικούς σταθμούς και στο πλευρό των εργαζομένων και του σωματείου τους, που με αγώνα κατάφεραν και τις απέτρεψαν. Επίσης, είναι απαραίτητη η ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των δωρεάν σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά.
Η στέγη ως καθολικό δικαίωμα
Η αύξηση των τιμών των ενοικίων, τα βάρη των χρεών και οι πλειστηριασμοί, οι εισοδηματικές ανισότητες και η τουριστικοποίηση (Airbnb) απειλούν το αυτονόητο δικαίωμα όλων σε αξιοπρεπή στέγη. Και στην πόλη μας έχουμε αποτρέψει πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας για να σταματήσει αυτή η λεηλασία. Παράλληλα, στις παρούσες συνθήκες είναι σημαντική η προώθηση του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας μέσω της αξιοποίησης κτιρίων που διαχειρίζεται ο Δήμος, όπως επιχειρήθηκε να γίνει με το κληροδότημα Πρίγγουρη. Επιπλέον, είναι κρίσιμο να τεθεί πλαφόν στις τιμές των ενοικίων.
Στήριξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο σπίτι “Βοήθεια στο σπίτι”, συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων του (άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ) και των οικογενειών τους. Μέχρι σήμερα λειτουργεί υποστελεχωμένο, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε αυτό με ολιγόμηνες συμβάσεις έργου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η λειτουργία του και να στελεχωθεί με περισσότερους εργαζομένους με σταθερές σχέσεις εργασίας, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται συνέχεια λόγω γήρανσης του πληθυσμού.
Αναβάθμιση κοινωνικού παντοπωλείου
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί περίπου 260 οικογένειες, ωστόσο στις παρούσες συνθήκες είναι αναγκαίο αυτός ο αριθμός να αυξηθεί και να γίνονται αποδεκτοί και οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που σήμερα αποκλείονται. Οφείλει επίσης να καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες (πχ λαχανικά ή και κρέας) και όχι να περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε αμυλούχα (μακαρόνια, ρύζι) ενώ και οι ποσότητες πρέπει να είναι ανάλογες των αναγκών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προσφέρονται και άλλα προϊόντα, όπως προϊόντα ατομικής υγιεινής (σερβιέτες, πάνες κα) με τακτικό τρόπο και όχι βασιζόμενοι σε έκτακτες ιδιωτικές δωρεές.
Ποιοτική Σχολική Στέγη
Η συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών των σχολείων της Αγ. Παρασκευής αποτελεί στόχο κεντρικής προτεραιότητας. Η κατάσταση στα σχολεία της πόλης μας είναι κακή, καθώς οι τάξεις (ιδιαίτερα για τους παιδικούς σταθμούς και το δημοτικά) δεν επαρκούν και κάποιοι σταθμοί έκλεισαν (πχ Τρωάδος), με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να στοιβάζονται, ενώ ταυτόχρονα οι μόνες νέες σχολικές υποδομές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι containers! Στεκόμαστε ανυποχώρητα στο πλευρό του μαχητικού γονεϊκού κινήματος της πόλης, ώστε να γίνει το ακίνητο των πρώην εκπαιδευτηρίων Μακρή στην περιοχή του Τσακού το 12ο Δημοτικό σχολείο που έχουμε ανάγκη, και χαιρόμαστε που ο αγώνας που έχει δοθεί όλο αυτό τον καιρό φαίνεται να αποδίδει καρπούς.
Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων
Η περίοδος της πανδημίας έφερε μεταξύ άλλων στην επιφάνεια τις ελλείψεις των υποδομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν οι δομές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην πόλη (γενική ιατρική, οδοντιατρική περίθαλψη, ψυχική υγεία κα) και να παρέχουν σταθερές και προσβάσιμες σε όλους υπηρεσίες υγείας. Αυτό απαιτεί και διεκδίκηση από το Υπ.Υγείας της ενδυνάμωσης των Κέντρων Υγείας, αλλά και την αναβάθμιση των δημοτικών ιατρείων. Χρειάζεται στελέχωση με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, κατάλληλο εξοπλισμό και κάλυψη από την κρατική χρηματοδότηση και όχι από εθελοντική εργασία ή ανταποδοτικά τέλη.
Υποστήριξη επιζησασών ενδοοικογενειακής βίας
Στην Αγία Παρασκευή δε λειτουργεί συμβουλευτικό κέντρο ούτε ξενώνας για την υποστήριξη των επιζησασών ενδοοικογενειακής βίας. Λαμβάνοντας υπόψη την αξιοσημείωτη αύξηση των ποσοστών ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας, αποτελεί άμεση προτεραιότητα η δημιουργία συμβουλευτικής δομής και η στελέχωση της με εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικό λειτουργό, νομικό).
Προώθηση συνεργατικής & αλληλέγγυας οικονομίας
Η προώθηση της συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας, των συνεταιρισμών (εργατικών, ένταξης, καταναλωτικών) που μέσα από την αυτοδιαχείριση προωθούν το συλλογικό και κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος, θα έπρεπε να είναι μέσα στα καθήκοντα του δήμου με λειτουργία σχετικού κέντρου πληροφόρησης και βοήθειας.

3 Δημόσιες Υποδομές

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας είναι αυτό της καθαριότητας και της συντήρησης των υποδομών της. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις έχουν αποδεκατίσει την υπηρεσία καθαριότητας, όπως και την ανθεπιστασία, σε σημείο που, όπως ο ίδιος ο δήμαρχος Ζορμπάς παραδέχεται, μπορεί να οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων στην ιδιωτικοποίηση τους. Στον αντίποδα όλων αυτών να παλέψουμε για ποιοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό κέρδος.

Κάλυψη αναγκών με μόνιμο προσωπικό

Για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες και να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ακόμα και κόντρα στο ισχύον νομικό πλαίσιο για την ΤΑ, όπως κι άλλοι δήμοι έχουν κάνει.. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αψηφώντας το πλαίσιο αυτό και το έχουμε δείξει στην πράξη με τις ψήφους των εκπροσώπων μας σε αντίστοιχες αποφάσεις. Η απουσία σταθερού προσωπικού στερεί από τον δήμο την απαραίτητη τεχνογνωσία και διάρκεια για να ανταποκριθεί στα ζητήματα συντήρηση των υποδομών του (δρόμοι, πεζοδρόμια κοκ). Έτσι καταλήγει συνεχώς σε συμβάσεις έργου, που και καθυστερούν και έχουν μεγάλο κόστος. Με σταθερό προσωπικό στην τεχνική υπηρεσία θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο δήμος τις επισκευές που χρειάζονται σε καθημερινή βάση, αντί περιμένει την καταστροφή των υποδομών για να προκηρύξει σύμβαση έργου με ιδιώτη. Κάτι τέτοιο θα είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην πόλη.

Ιδιόκτητος χώρος απορριμματοφόρων

Η απουσία ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης και καθαρισμού των απορριμματοφόρων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στο οποίο καμία διοίκηση δεν έχει βρει λύση. Θέση μας είναι ότι πρέπει το συντομότερο να αποκτηθεί κατάλληλος χώρος, αλλά με σοβαρό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και εντός των ορίων του δήμου μας. Σημαντικό είναι επίσης το ζήτημα του καθαρισμού των φρεατίων, που έχει παραμεληθεί.

Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση

Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα των μπλε κάδων ανακύκλωσης δεν λειτουργεί, καθώς μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων καταλήγει στις χωματερές ή καίγεται σε “ατυχήματα” στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθηθεί η διαλογή ανά είδος των απορριμμάτων στην πηγή, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση από διαδημοτικές επιχειρήσεις με κοινωνικό σκοπό, και όχι με την λογική του ιδιωτικού κέρδους. Είναι απαραίτητη και η πίεση στις εταιρίες για μείωση των απορριμμάτων από συσκευασίες που περιέχουν πλαστικό. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένος σχεδιασμός από την πολιτεία που να διασφαλίζει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό όφελος, χωρίς να μετακυλίεται το κόστος στους καταναλωτές ή στους εργαζόμενους.

Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας

Μέσα από την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, με αξιοποίηση κυρίως των σκεπών των δημοσίων κτιρίων με φωτοβολταϊκά και συμμετοχή πολιτών, ο δήμος θα μπορούσε να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του και παράλληλα να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να παράγουν μόνοι τους μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Παράλληλα, είναι απαραίτητο ένα κοινωνικό πρόγραμμα ένταξης ευάλωτων νοικοκυριών σε μια τέτοια προσπάθεια στο πλαίσιο της διαρκούς αντιμετώπισης του ρεύματος ως δημόσιου αγαθού προσβάσιμου σε όλες και όλους.

4 Πράσινο & Ζώα


Η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο έντονη και όλοι και όλες καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το πράσινο που έχουμε στην πόλη μας. Χωρίς τα δέντρα στους δρόμους και τον μεγάλο μας πνεύμονα, τον Υμηττό, η ζωή στην πόλη θα ήταν αβίωτη τους καλοκαιρινούς μήνες. Γι αυτό λοιπόν και πρέπει προστατέψουμε το πράσινο αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται συστηματική δράση και διεκδίκηση.

Προστασία του Υμμητού

Πρέπει άμεσα ο Υμηττός να αποκτήσει δικό του Δασαρχείο με το απαραίτητο προσωπικό, επιστημονικό και τεχνικό, που να φροντίζει συστηματικά το δάσος και να σταματήσει επιτέλους να υπάγεται στης Πεντέλης. Διεκδικούμε πλήρη επιτήρηση και προστασία του δάσους του Υμηττού με πρόσβαση στους κατοίκους και χωρίς καμία δυνατότητα οικοδόμησης – ειδικότερα στην περιοχή μας- του Πάρκου Νεαπόλεως και του κτήματος του Υπ.Γεωργίας. Απαιτείται αναβάθμιση του Συλλόγου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ώστε να διαθέτει προσωπικό για επιτήρηση του βουνού τις πρωινές ώρες και δυνατότητα πρώτης επέμβασης σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας, που πρέπει να ενισχυθούν με τεχνικά μέσα. Παράλληλα, ο ΣΠΑΥ να λειτουργήσει με όρους διεκδικητικούς απέναντι στο κράτος και την Περιφέρεια για την πρόληψη και πυρόσβεση.

Προστασία & επέκταση αστικού πρασίνου

Είναι εξίσου σημαντική η ελαχιστοποίηση των κοπών δέντρων μέσα στην πόλη, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Άδεια να δίνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου κρίνεται πλήρως απαραίτητο. Επίσης, να γίνονται απαλλοτριώσεις αδόμητων χώρων από τον δήμο και χρήση τους κατά προτεραιότητα ως δημόσιων χώρων πρασίνου, καθώς και αύξηση των σημείων, στη πόλη και στις πλατείες, με σκιερές και καλαίσθητες δημόσιες βρύσες για δωρεάν πρόσβαση στο νερό.

Αστική Πυροπροστασία

Η φωτιά, όπως είδαμε και στις πρόσφατες πυρκαγιές στον Γέρακα, Παλλήνη και αλλού, απειλεί πλέον και τον ίδιον τον αστικό ιστό. Η εξέλιξη αυτή καθιστά αναγκαίο ένα σχέδιο πυροπροστασίας της ίδια της πόλης με εκπαίδευση κατοίκων και προσωπικού, εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και έγκαιρο καθαρισμό οικοπέδων.

Προστασία ζώων στην πόλη

Αυτονόητο επίσης θεωρούμε τον σεβασμό και την προστασία της αστικής χλωρίδας και πανίδας και μόνιμες δράσεις συγκατοίκησης με τα ζώα. Απαιτείται ίδρυση μονάδας ή δ/νσης αστικής πανίδας στον Δήμο. Η συγκατοίκηση με τα ζώα καλλιεργεί και αναπτύσσει τη συναισθηματική νοημοσύνη όλων των κατοίκων του αστικού ιστού και για αυτό απαιτείται η συστηματική δράση και παρέμβαση με δωρεάν προγράμματα στείρωσης, ενημέρωσης, πληροφόρησης και φυσικά σίτισης και πόσης, ειδικά κατά τους καυτούς μήνες του έτους.

5 Δημόσιοι Χώροι

Το ζήτημα του δημοσίου χώρου και το πώς αυτός θα είναι προσβάσιμος σε όλους και όλες είναι πολύ σημαντικό. Ενάντια σε λογικές αποκλεισμού και εμπορευματοποίησης των δημόσιων χώρων, αγωνιζόμαστε στην πράξη ώστε να κρατήσουμε τους δημόσιους χώρους που ήδη έχουμε και να αποκτήσουμε νέους.
Υπέρασπιση δημοσίων χώρων στην πράξη
Οι πλατείες της πόλης μας είναι το μέρος όπου συναντιόμαστε, ειδικά οι νεότεροι, γνωρίζομαστε, παίζουμε, ερωτευόμαστε, ζούμε. Είναι καθήκον όλων μας να προστατέψουμε τις πλατείες μας μέσα από τον συλλογικό αγώνα και την αλληλεγγύη. Αυτό κάναμε ως σήμερα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί με τα κινήματα της πόλης ενάντια στην καταστολή και την εμπορευματοποίηση. Έτσι σταθήκαμε και ενάντια στην αστυνομική επίθεση στην πλατεία του Αγ.Ιωάννη το 2020 και καταφέραμε μαζί με τους κατοίκους να μείνει ελεύθερη η πλατεία. Είναι σημαντικό να επανέλθει το καθεστώς των τραπεζοκαθισμάτων στα προ της πανδημίας όρια. Τα όρια αυτά να τηρούνται, και να αποδίδονται τα αντίστοιχα τέλη. Η συστηματική φροντίδα του δημόσιου φωτισμού από τον ίδιο τον δήμο με δικά του μέσα είναι επίσης απαραίτητη.
Προσβασιμότητα σε δρόμους και δημόσιους χώρους
Κομβικό ζήτημα είναι η προσβασιμότητα, η δυνατότητα δηλαδή ατόμων με δυσκολίες μετακίνησης να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Απαραίτητο είναι κι εμείς οι ίδιοι και ίδιες να σεβόμαστε τις υποδομές προσβασιμότητας σαν οδηγοί, είτε αυτό αφορά τις ράμπες στα πεζοδρόμια, είτε φυσικά τις θέσεις στάθμευσης αναπήρων. Οι διαδρομές μέσα στη πόλη θα πρέπει να μελετηθούν σε συνεργασία με τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας , έτσι ώστε να γίνουν προσβάσιμες, με ράμπες και επέκταση πεζοδρομίων στα κατάλληλα σημεία, καθώς και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε δημοτικά και δημόσια κτίρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 1ο Λύκειο, στο οποίο υπήρχε ζήτημα πρόσβασης τόσο για διδάσκοντα όσο και για μαθητή. Συγχρόνως είναι απαραίτητο να προχωρήσει – επιτέλους – η κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και να βελτιωθούν, να αναβαθμιστούν και να αυξηθούν οι ποδηλατόδρομοι στη πόλη μας, διότι οι υπάρχοντες μοιάζουν και είναι μια ακόμα εγκαταλειμμένη υποδομή – δείγμα των αποτυχημένων και αποσπασματικών παρεμβάσεων του παρελθόντος.
Χώροι εκδηλώσεων & παιδικές χαρές
Στον δήμο μας απουσιάζουν οι στεγασμένοι δημοτικοί χώροι διαβούλευσης, διαλέξεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Βίλα Ιόλα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί αυτό το κενό. Απαραίτητη είναι και η σωστή και τακτική συντήρηση των παιδικών χαρών, ο εμπλουτισμός τους με ποικιλία παιχνιδιών και η δημιουργία νέων.
Υπεράσπιση κτήματος Σιστοβάρη
Όσο για το κτήμα Σιστοβάρη, που από το 2024 θα βρίσκεται στην κατοχή του δήμου, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων είτε ως παιδικός σταθμός είτε ως κάποια άλλη χρήση και σε καμία περίπτωση να μην δοθεί για ιδιωτική εμπορική χρήση. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι ο αγώνας των κατοίκων ήταν αυτός που εξασφάλισε τον δημόσιο χαρακτήρα του οικοπέδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ