Κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Δημοτικής Συνεργασίας Ελληνικού Αργυρούπολης την Παρασκευή 6/10

Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού Αργυρούπολης:

Σας περιμένουμε όλες και όλους στην κεντρική προεκλογική μας εκδήλωση

Στις 8 Οκτωβρίου ψηφίζουμε Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού Αργυρούπολης για ένα μέλλον ανθρώπινο, δημοκρατικό και για έναν δήμο σύγχρονο με την συμμετοχή του πολίτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ