ΡΑΚ Πετρούπολης: Δύναμή μας η φωνή σου!

Το προεκλογικό φυλλάδιο της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης, με υποψήφιο Δήμαρχο το Νίκο Σακούτη.

fylladio 1

fylladio 2

fylladio 3

fylladio 4

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ