Στις 8 Οκτώβρη θα συγκρουστεί η ευημερία των δημοτών με τα συμφέροντα των λίγων. Η Επιλογή είναι δική σου.

Στις 8 Οκτώβρη θα συγκρουστεί η ευημερία των δημοτών με τα συμφέροντα των λίγων. Η Επιλογή είναι δική σου.Προτείναμε debate για τα σοβαρά ζητήματα του τόπου αλλά αρνήθηκαν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ