Συμμετοχή της Αριστερής Συμπόρευσης για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, στο debate μεταξύ υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων

Στο debate μεταξύ υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων που διενεργήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 συμμετείχε και ο συνδυασμός μας δια του Αβραάμ Ασπράγκαθου, υποψήφιου στην ΠΕ Κοζάνης.
Ο εκπρόσωπος της Αριστερής Συμπόρευσης για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία υπογράμμισε, μεταξύ άλλων:
Το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και των εμπλεκόμενων σε αυτή συμφερόντων.
Την ενεργειακή εξάρτηση, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργεί η άναρχη ανέγερση βιομηχανικών ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία.
Την αδιαπραγμάτευτη θέση της ΑΡΣΥ ότι το ρεύμα είναι δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι φθηνό και προσβάσιμο.
Την ανάγκη για μια ΔΕΗ πραγματικά δημόσια, ενιαία και καθετοποιημένη, με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και σεβασμό στο περιβάλλον.
Την ανάγκη να επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία οι εκτάσεις των 200.000 στρεμμάτων που καλύπτουν τα ορυχεία της ΔΕΗ, με στόχο να αποδοθούν για γεωργική χρήση σε ακτήμονες, νέους αγρότες ή συνεταιρισμούς.
Ως άμεσες προτεραιότητες για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Αβραάμ Ασπράγκαθος έθεσε:
Τη συγκράτηση του πληθυσμού, και κυρίως των νέων, στην ύπαιθρο, μέσω της δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες.
Την απρόσκοπτη λειτουργία των σύγχρονων αντιρρυπαντικών λιγνιτικών μονάδων «Πτολεμαΐδα 5», «ΑΗΣ Μελίτης», «ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 5», η οποία παράλληλα θα ενισχύσει τον εργασιακό κλάδο.
Την επαναλειτουργία των ορυχείων Καρδιάς και Αμυνταίου από μια ΔΕΗ πραγματικά δημόσια και σε συμμόρφωση με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ώστε να σταματήσουν οι κατολισθήσεις, να αποκατασταθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, να αποφευχθούν τα φαινόμενα αυτανάφλεξης και ο κίνδυνος αποστράγγισης των γειτονικών λιμνών.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο υποψήφιος της ΑΡΣΥ τόνισε τον ρόλο:
Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει να παραμείνει θωρακισμένη απέναντι στα σχέδια των μεγάλων ενεργειακών και τουριστικών ομίλων.
Των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.
Των φορέων που εμπλέκονται στη δημόσια υγεία απέναντι στην υποβάθμιση και την υποστελέχωση που υφίστανται νοσοκομεία και τοπικά κέντρα.
Του αγώνα των ενεργών πολιτών απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Τέλος, ο Avraam Ασπράγκαθος κάλεσε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να στηρίξουν τον συνδυασμό της Αριστερής Συμπόρευσης για την Ανατροπή, ως συνεπή φωνή που εκφράζει τις ανάγκες και μάχεται πολυεπίπεδα για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση των ζωών των κατοίκων της Περιφέρειας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ