Κώστας Νικολάου – Η μεγάλη «αρπαγή» στις συντάξεις: Έκλεψαν (10 έως 80 ευρώ) από 236.274 επικουρικές

Η μεγάλη «αρπαγή» στις συντάξεις: Έκλεψαν (10 έως 80 ευρώ) από 236.274 επικουρικές

Επιστράφηκαν τελικά οι παράνομες μειώσεις που έγιναν το 2016 στις επικουρικές, σε 240.000 συνταξιούχους. ΟΧΙ όμως όλα τα (ακριβή) ποσά, καθώς υπολείπονται από 10 έως 80 ευρώ!

Όπως είχαμε επισημάνει, πέρα από την επιστροφή των παράνομων μειώσεων του 2016, εκκρεμεί και η διόρθωση του ΑΚΑΓΕ, αφού στις 3 Μαΐου του 2018 άλλαξε και ο τρόπος παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ).

Αναλυτικά:

Ως γνωστόν, το 2011 με τον νόμο 3986/2011 επιβλήθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης στις επικουρικές (3% έως 10%) για συντάξεις άνω των 300 ευρώ, υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Παρ’ όλα αυτά, μετά τις μειώσεις τους νόμων (4024-4051–4093) σε επικουρικές άνω των 200 ευρώ, η εισφορά αυτή όσο καις της Ασθένειας συνεχίζουν να υπολογίζονται στα αρχικά ανύπαρκτα ποσά και όχι μετά τις μειώσεις σε αυτές που θα έπρεπε. Ωστόσο, το 2015, διορθώνεται ο υπολογισμός της ασθένειας, όπου στο εξής υπολογίζεται στο τελικό ποσό, όχι όμως και η Εισφορά Αλληλεγγύης.

Ύστερα από τις διαμαρτυρίες και ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων, με αιτήσεις και υπομνήματα στα ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και στη Ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (η οποία παρενέβη) τελικά, το υπουργείο εργασίας στις 3.5.2018 απεκατέστησε το λάθος αυτό, διορθώνοντας τότε 198.349 επικουρικές συντάξεις.

ΟΧΙ όμως όλες, καθώς για τις υπόλοιπες 240.000 (του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και λοιπών ταμείων) μαζί με τις παράνομες μειώσεις που υπέστησαν το 2016 αφανίστηκε και η Εισφορά Αλληλεγγύης.

Παράδειγμα:

Όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ 1, σύνταξη με αρχικό ποσό 612 ευρώ και η οποία είχε εισφορά αλληλεγγύης (612Χ9%) 55 ευρώ, μετά τις επιπλέον (παράνομες) μειώσεις του 2016, η σύνταξη αυτή κατέληξε στα 172 ευρώ, ενώ το ποσό της εισφοράς (55 ευρώ) εξαφανίστηκε!

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

Εκκρεμότητες για 240.000 επικουρικές

Επομένως, για τις 240.000 επικουρικές, πέραν των παράνομων μειώσεων του 2016, εκκρεμούν και οι διορθώσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης, κάτι που το υπουργείο εργασίας αγνόησε.

Παράδειγμα

Όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ 2, η παραπάνω σύνταξη των 612 ευρώ, ναι μεν επανήλθε στα επίπεδα (πριν τις μειώσεις) του 2016, ωστόσο η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζει να υπολογίζεται στο αρχικό ποσό (612Χ9%) 55 ευρώ και ΟΧΙ στα μειωμένα ποσά και με χαμηλότερο συντελεστή όπως θα έπρεπε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

Οφειλές – Υπολογισμός Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Η εισφορά αυτή, η οποία στις επικουρικές είναι κλιμακωτή (3% από 300 € και άνω, 4% από 350 €, 5% από 400 €, 6% από 450 €, 7% από 500 €,8% από 550 €, 9% από 600 €, 10% από 650 € και άνω) υπολογίζεται επί των μεικτών αποδοχών.

Μεικτά (κατά την ισχύουσα νομοθεσία) θεωρούνται τα ποσά που απομένουν, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις των νόμων 4024-4051–4093 & 5,2%. Σε αυτά τα ποσά υπολογίζεται και η ασθένεια μετά το 2015, βάση αυτών των μεικτών διορθωθήκαν οι μισές επικουρικές το 2018 (με αναδρομική ισχύ από το 2016), έτσι θα πρέπει να διορθωθούν και οι υπόλοιπες 240.000 επικουρικές.

Παράδειγμα:

Για την συγκεκριμένη (παραπάνω) σύνταξη μεικτά αποτελούν τα εναπομείναντα, αφού αφαιρεθούν (209,18+37,28 + 16,16) 263,62 ευρώ, δηλαδή (612,33 – 263,62) 349,71 ευρώ. Συνεπώς, η Εισφοράς Αλληλεγγύης αναλογεί (349,71 Χ3%) 10,5 ευρώ, ενώ η οφειλή (55,11 – 10,5) 44,61 ευρώ!!!

Οφειλές σε 240.000 επικουρικές

Ο κ. Ι. Βρούτσης αγνόησε την απόφαση του υπουργείου εργασίας του 2018, αποκρύπτει το γεγονός ότι οι μισές επικουρικές έχουν ήδη διορθωθεί, μάλιστα αναδρομικά από το 2016 και εσκεμμένα αφήνει σε εκκρεμότητα τις υπόλοιπες μισές, παρακρατώντας από αυτές (παρανόμως) μεγάλα ποσά.

Η εκκρεμότητα αφορά 240.000 συντάξεις του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και λοιπών ταμείων (του δημοσίου & των ΔΕΚΟ έχουν διορθωθεί το 2018), ενώ οι οφειλές σύμφωνα και με το δελτίου τύπου (2018) του ΕΤΕΑΕΠ ανέρχονται στα 10 έως 83 ευρώ.

Συνεπώς, χρέος του κ. Ι. Βρούτση είναι να διορθωθούν και οι συντάξεις αυτές και να επιστραφούν άμεσα τα αντίστοιχα ποσά.

Όσο δεν το κάνει, θέτει σε νέα ταλαιπωρία 240.000 συνταξιούχους, τιμωρεί δηλαδή του συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, αφού οι αντίστοιχες του δημοσίου & ΔΕΚΟ έχουν ήδη διορθωθεί.

Αποδείξεις:

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα δελτία τύπου του 2018, του Υπουργείου εργασίας, του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη.

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Δελτίο τύπου (απόσπασμα) 7- 5-2018  

Από την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, περισσότεροι από 198 χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν αυξημένη επικουρική σύνταξη, με όφελος που φτάνει έως και τα 83 ευρώ το μήνα αφού η κυβέρνηση κατάφερε μέσω διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και με όπλο την πλεονασματική λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, να ξεπεράσει το πρόβλημα μιας δεσμευτικής, από το 2011, παρακράτησης για το ΑΚΑΓΕ στις επικουρικές συντάξεις.

  1. ΕΤΕΑΕΠ

ΕΤΕΑΕΠ:

Δελτίο τύπου 30/4/2018

Ξεκινά από την Πέμπτη 3 Μαΐου ο νέος τρόπος παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ, στα καταβαλλόμενα ποσά των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ.

Ο νέος τρόπος παρακράτησης αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου (πρώην ΤΕΑΔΥ), των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ), της Αγροτικής τράπεζας (πρώην ΕΛΕΜ), ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών (πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ), Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), χημικούς (ΤΕΑΧ) και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (ΤΕΑΠΕΡΤ).

Αναπροσαρμογές στο ποσό της σύνταξης μηνός Μαΐου και εφεξής, θα έχουν 198.349 δικαιούχοι. Πιο συγκεκριμένα το όφελος φτάνει έως και 20 ευρώ το μήνα για 144.727 συνταξιούχους, κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ το μήνα για 40.683 συνταξιούχους, από 40 έως 60 ευρώ το μήνα για 12.862 συνταξιούχους, από 60 έως 83 ευρώ το μήνα για 77 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης.

Τα αναδρομικά που προκύπτουν για τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2016 – Απρίλιος 2018 θα πιστωθούν το επόμενο διάστημα απευθείας στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. Συνεπώς δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων ούτε κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

  1. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ (απόσπασμα) 6 Ιουνίου 2018

Με ικανοποίηση πληροφορήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη την ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ (Δελτίο Τύπου ΕΤΕΑΕΠ 30/4/2018) για την αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν. 3986/2011 (υπέρ ΑΚΑΓΕ) στις επικουρικές συντάξεις, από τον Μάιο 2018 και εφεξής, καθώς και την απόδοση, εντός του επόμενου διαστήματος, των αναδρομικών ποσών που οφείλονται στους συνταξιούχους.

Το ζήτημα είχε επισημάνει η Αρχή, ήδη από τον Μάρτιο 2017, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ επανήλθε με αναλυτικό έγγραφο προς το Υπουργείο και το ΕΤΕΑΕΠ τον Φεβρουάριο 2018, δεδομένου ότι συνεχιζόταν η εσφαλμένη εφαρμογή της ως άνω κράτησης.

Η διόρθωση του τρόπου παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ανταποκρίνεται στις ως άνω επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ αναμένεται και η απόδοση των αναδρομικών ποσών που οφείλονται στους συνταξιούχους

 Ιούνιος   2020

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ