Η Τροπολογία της κυβέρνησης για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 74 σημαίνει εργασία σχεδόν μέχρι τον θάνατο

Η Τροπολογία της κυβέρνησης για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 74 σημαίνει εργασία σχεδόν μέχρι τον θάνατο. Να αποσυρθεί  αμέσως.Η  προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης , με την οποία τροποιούνται οι διατάξεις  του Ν.3863/2010 και δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους  ηλικίας άνω των 67 , που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο  εργασίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να εντάσσονται στο Ψηφιακό Μητρώο  της Δ.ΥΠ.Α και να εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα μέχρι τα 74 , αποτελεί πρώτο βήμα για την συνολική αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης !!!
Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, ενώ υποβαθμίζει συνεχώς τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ έχει καθιερώσει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και έχει μειώσει τους μισθούς, ώστε η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος να καθίσταται πολύ πιο δύσκολη, εισηγείται την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης , ώστε το τέλος του εργάσιμου βίου να ταυτίζεται σχεδόν με το τέλος της ζωής!!!
Η μείωση των συντάξεων και η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εντάσσονται στις γενικότερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ήδη προωθείται σε διάφορες χώρες, όπως στη Γερμανία (προωθείται η αύξηση του ορίου από τα 65 στα 68) αλλά και σε άλλες χώρες μέχρι τα 70!!!
Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν, που ξεσήκωσε τον Γαλλικό λαό, εντάσσεται μέσα στις γενικότερες  Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.!
Η κοινωνική ασφάλιση όμως  αποτελεί κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων από τον προηγούμενο αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε την σταδιακή κατάργηση της.
Η διεκδίκηση και κατοχύρωση  ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που να οδηγούν σε χορήγηση συντάξεων, οι οποίες να καλύπτουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής, με ταυτόχρονη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι υπόθεση όλων μας!

Το Γραφείο Τύπου 26.7.2023