Κοροϊδία και ψίχουλα το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

  • Κοροϊδία και ψίχουλα το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους
  • Οι προεκλογικές υποσχέσεις για 25% αύξηση σε όλους, μετατράπηκαν σε ελάχιστα ευρώ, μετά από 13 χρόνια συνεχών μειώσεων

Οι ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις – απάτη της κυβέρνησης αποδεικνύονται και στο νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών.

Προεκλογικά είχε υποσχεθεί 25% αύξηση σε όλους, που μετατράπηκαν μετεκλογικά απλώς σε «φιλοδοξία», για να καταλήξουν σε 70 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ καθαρά, μετά από 13 χρόνια συνεχών μισθολογικών μειώσεων αλλά και πραγματικών μειώσεων των μισθών, λόγω εκρηκτικής αύξησης του κόστους ζωής.

Με το νέο μισθολόγιο η κυβέρνηση διατηρεί όλο το μνημονιακό πλαίσιο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τις περικοπές στους μισθούς,  την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, την κλοπή ενός μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) για τα έτη 2016-2017, την μείωση του αφορολογήτου, την κατάργηση μιας σειράς επιδομάτων, την επιβολή δυσβάσταχτων εισφορών και φόρων.

Οι αυξήσεις των 45 ευρώ καθαρά με τίποτα δεν καλύπτουν τις μειώσεις των τελευταίων χρόνων, (40%) την πραγματική μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4%, τον πληθωρισμό, ενώ λιγότερες είναι οι αυξήσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας (αναπληρωτές κλπ), που εργάζονται λιγότερους μήνες το χρόνο!

Η κυβέρνηση μάλιστα και τα φιλικά προς αυτήν ΜΜΕ προσπαθώντας να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα παρουσιάζει ως αύξηση το σύνολο των επιμέρους αυξήσεων σε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούν όμως πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού.

Π.χ. το επίδομα ευθύνης αφορά διευθυντικά στελέχη (επιλεγμένα από την κυβέρνηση), και η όποια αύξηση δεν αφορά τον γενικό αριθμό και ιδιαίτερα τους νέους υπαλλήλους.

Η προωθούμενη μάλιστα αξιολόγηση εξυπηρετεί και αυτόν τον σκοπό, δηλαδή την χορήγηση αυξήσεων σε λίγους αρεστούς προς την κυβέρνηση και την διατήρηση των μισθών των υπολοίπων υπαλλήλων σε πολύ χαμηλά επίπεδα!

Γενικότερα η διατήρηση των μισθών στο Δημόσιο σε χαμηλά επίπεδα είναι βασική πολιτική επιλογή και συνδέεται με τον στόχο για συνολική υποβάθμιση του Δημόσιου, αφού οι χαμηλοί μισθοί και η δυσκολία επιβίωσης με αυτούς αποτελούν αντικίνητρο για προσλήψεις νέων, ιδιαίτερα επιστημόνων, εντελώς απαραίτητων για τη λειτουργία του Δημοσίου και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών (π.χ. γιατροί και άλλοι), με συνέπεια την σταδιακή εκχώρηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα!

Η ενίσχυση του Δημοσίου όμως και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών από το Δημόσιο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο!

Η Λαϊκή Ενότητα Ανυπότακτη Αριστερά απαιτεί:

  • Νέο μισθολόγιο με κάλυψη των μνημονιακών μειώσεων των τελευταίων χρόνων και αύξηση – αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον τιμάριθμο.
  • Θεσμοθέτηση της ΑΤΑ (Αυτόματης Τιμαριθμικής Ααναπροσαρμογής)
  • Επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
  • Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Επιστροφή του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) που παρακρατήθηκε. Σε κάθε περίπτωση να υπολογιστεί τώρα η κλεμμένη διετία 2016-2017 στο χρόνο μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων.
  • Αφορολόγητο 12.000 ευρώ και 4.000 για κάθε παιδί

Η Λαϊκή Ενότητα Ανυπότακτη Αριστερά απαιτεί την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων και θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων για προστασία και αύξηση του εισοδήματός τους, που αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του Δημοσίου και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Γραφείο Τύπου 17.7.2023