Ο λόφος Κοπανά ανήκει στους πολίτες

  • Ο λόφος Κοπανά και οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις θέατρο (Βράχων, γήπεδα ποδοσφαίρου Βύρωνα και Υμηττού) ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και στους πολίτες.
  • Άμεση νομοθετική παρέμβαση τώρα από την κυβέρνηση  για την επίλυση του προβλήματος.

Η πρόσφατη  απόφαση του Αρείου Πάγου {953/2023}, που ουσιαστικά αναγνωρίζει τις διεκδικήσεις των ιδιωτών για τον λόφο Κοπανά, αποτελεί πολύ αρνητική εξέλιξη για τα συμφέροντα των πολιτών, αφού όχι μόνο ο λόφος αλλά και οι δημόσιες κοινωφελείς εγκαταστάσεις ( θέατρα Βράχων, γήπεδα Βύρωνα  και  Υμηττού) κινδυνεύουν να περάσουν στα χέρια ιδιωτών.

Τεράστια ευθύνη έχουν και οι δημοτικές αρχές των συγκεκριμένων περιοχών, που όχι μόνο δεν πήραν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για  την  για  την ενημέρωση των πολιτών και την ανάπτυξη  δράσης  αλλά δεν προέβησαν καν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερο χώρο στους ιδιώτες.

Η απόφαση εγκυμονεί κινδύνους και για άλλες περιοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά διεκδικούνται από ιδιώτες.!!!

Πρέπει να τους σταματήσουμε.

Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά  απαιτεί από την κυβέρνηση να προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε ο Λόφος Κοπανά μαζί με τα θέατρα, τα γήπεδα  και τις άλλες εγκαταστάσεις, που υπάρχουν  σε αυτόν να περιέλθει  οριστικά και αμετάκλητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δημόσια Περιουσία  ανήκει στον ελληνικό λαό.

Το Γραφείο Τύπου 28.6.2023