Κώστας Νικολάου: Οδηγός επιστροφής των παράνομων παρακρατήσεων του 2016

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός επιστροφής των παράνομων παρακρατήσεων του 2016

Όλοι οι συντελεστές ανά ταμείο

Στις 2 Ιουνίου, με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων καταβάλλονται και οι επιστροφές των παράνομων παρακρατήσεων του 2016, κάτι που αφορά 250.000 συνταξιούχους.

Υπενθυμίζουμε το 2016, αντί για επανυπολογισμό 450.000 επικουρικών συντάξεων (με άθροισμα κύριας – επικουρικής πάνω απο1.300 ευρώ) και εξίσωση με τις νέες βάση τον νέο νόμο, αλλά και με αυξήσεις όπως προέκυπτε, ακολούθησαν οριζόντιες μειώσεις! Οι μειώσεις αυτές κρίθηκαν (από το ΣτΕ) παράνομες και τώρα επιστέφονται.

Ωστόσο, οι μειώσεις δεν ήταν ενιαίες και ούτε είχαν όλα τα ταμεία. Περί τις 250.000 συντάξεις (ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και λοιπών) είχαν μείωση έως 55%, ενώ των υπολοίπων ταμείων (Δημοσίου-ΔΕΚΟ) περί τις 200.000 συντάξεις, είτε έμειναν στα ίδια επίπεδα, είτε έτυχαν μικρής αύξησης.

Επιπλέον, στο διάστημα αυτό (3.5.2018) άλλαξε και ο τρόπος παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ), όπου αντί να υπολογίζεται στο αρχικό ποσό, υπολογίζεται στο τέλος και σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΕΤΕΑΕΠ (30.4.2018) 198.349 δικαιούχοι των ταμείων (Δημόσιου – ΔΕΚΟ) είχαν όφελος έως και 83 ευρώ μηνιαίος!

Συνεπώς, για τις 250.000 συντάξεις, εκτός από την επιστροφή των παράνομων μειώσεων του 2016, εκκρεμεί  και η διόρθωση του ΑΚΑΓΕ!

Πόσο όμως είναι οι επιστροφές; Πόσο οι διορθώσεις του ΑΚΑΓΕ; Ποια ταμεία αφορούν; Όλα αυτά, φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω 4 πίνακες που παραθέτουμε:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Επικουρικές συντάξεις έως το 2016

Στον πίνακα 1, αποτυπώνονται οι συντάξεις όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως τον Μάιο του 2016. Αρχικά είναι τα ταμεία με τις μεγάλες μειώσεις, με το ίδιο αρχικό ποσό σύνταξης, στη συνέχεια οι κρατήσεις και στο τέλος τα μεικτά (προ φόρου) ποσά που ελάμβαναν. Σημειωτέον, οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ είχαν επιπλέον 30% μείωση (Ν.4024) πάνω από τα 150 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παράνομες μειώσεις  του 2016 – Συντελεστές

Στον πίνακα 2, φαίνονται τα ποσά των μειώσεων του 2016, αλλά και οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ταμείο. Επισημαίνουμε  ότι τα ποσά στα οποία έγιναν οι μειώσεις ήταν τα ΜΕΙΚΤΑ χωρίς το ΑΚΑΓΕ & ασθένειας. Έτσι στο πρώτο μέρος είναι οι συντάξεις έως το 2016 με τα αντίστοιχα μεικτά, ενώ στο δεύτερο μέρος οι συντελεστές μείωσης με τα αντίστοιχα ποσά και στη συνέχεια τα εναπομείναντα ποσά μετά το 2016.

Παρατηρήσεις: Οι μειώσεις είναι επί των μεικτών ποσών, ενώ στην τελευταία στήλη είναι επί των καθαρών και συγκρίνονται με τα (προ φόρου) ποσά του ΠΙΝΑΚΑ 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επιστροφές – Διορθώσεις

Στον πίνακα αυτό γίνεται η εξής απλή πράξη. Στην πρώτη στήλη είναι τα σημερινά ΜΕΙΚΤΑ, ενώ στη δεύτερη οι αντίστοιχες μειώσεις του 2016, όπου επιστρέφονται. Στην Τρίτη στήλη είναι το άθροισμα των ποσών αυτών, όπου αποτελούν τα νέα ΜΕΙΚΤΑ. Ακολουθούν οι κρατήσεις του ΑΚΑΓΕ (με τον νέο τρόπο) και της ασθένειας και καταλήγουν στα προ φόρου ποσά, με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Παρατηρήσεις: Όπως φαίνεται και στον πίνακα οι συντάξεις επανήλθαν στα ίδια επίπεδα, πριν από τις μειώσεις του 2016. Τα (προ φόρου) ποσά σε σχέση με τον ΠΙΝΑΚΑ1. Είναι προσαυξημένα κατά 20 ευρώ, ενώ του ΕΤΕΑΜ κατά 33 ευρώ λόγω διόρθωσης του ΑΚΑΓΕ. Καθώς και οι επιστροφές (σε σχέση με τον ΠΙΝΑΚΑ 2) είναι προσαυξημένες το ίδιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συντελεστές επιστροφών – ανά ταμείο

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 παραθέτουμε έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο με τους συντελεστές επιστροφών, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα ποσά. Στην πρώτη στήλη είναι τα (σημερινά) ΜΕΙΚΤΑ, στη δεύτερη οι συντελεστές επιστροφών και στην τρίτη τα αντίστοιχα ποσά, ενώ στην τέταρτη τα νέα ΜΕΙΚΤΑ.

Στα ποσά αυτά υπολογίζονται οι κρατήσεις του ΑΚΑΓΕ (πάνω από 300 ευρώ 3% – από 350/4% – από 400/5% – από 450/6% – από 500/7% – από 550/8% – από 600/9% – από 650/10%) καθώς και για ασθένεια 6%.

Τέλος,

  • Από τον Ιούνιο και στο εξής τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα (ανάλυση πληρωμής) του ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επανεμφανίζουν αναλυτικά όλα τα ποσά και όλες τις κρατήσεις και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά, πριν από τις μειώσεις του 2016. Δηλαδή, θα πρέπει να αναγράφουν το αρχικό ποσό της σύνταξης, τις μειώσεις των νόμων (4024/ 4051/ 4093/ 5,2%), τις κρατήσεις του ΑΚΑΓΕ (διορθωμένες) και τις υγείες.
  • Πάνω από τα ποσά του 2016 θα πρέπει να έχουν οι συντάξεις άνω των 300 ευρώ λόγω διόρθωσης του ΑΚΑΓΕ και όσοι το 2016 (Δημόσιου – ΔΕΚΟ) έτυχαν μικρής αύξησης η οποία παραμένει.
  • Συνεπώς, κάθε απόπειρα αλλοίωσης όλων των παραπάνω, σημαίνει νέα εκτροπή – νέα τιμωρία και ταλαιπωρία των συνταξιούχων.

Μάιος  2020

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ