ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ Καστοριάς: Συνοπτικές Προγραμματικές Τοπικές προτάσεις και δεσμεύσεις για την Π.Ε. Καστοριάς

ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
Συνοπτικές Προγραμματικές Τοπικές προτάσεις και δεσμεύσεις για την Π.Ε. Καστοριάς
(βουλευτικές εκλογές 2023)
Διεκδικούμε μαζί σας:
Α) Μια Τοπική «ανάπτυξη» που θα απαντάει σε τρία παράλληλα κριτήρια: α) του ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, β) της βελτίωσης της ζωής, ιδιαίτερα των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, και γ) της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης.
Β) Μόνιμη Κοινωνική Επιτροπή με Συμμετοχή φορέων και πολιτών στον σχεδιασμό της Τοπικής «ανάπτυξης» και της πορείας του τόπου.
Ορισμένα σημεία που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και μαζί σας αγωνιζόμαστε να προωθηθούν
1) Περιβάλλον:
Διαμορφώνουμε όρους ώστε να διεκδικήσουμε τον τίτλο μιας από τις πιο “πράσινες” περιοχές της χώρας, συνθέτοντας τρία βασικά συστατικά στοιχεία: Ένα περιβαλλοντικό, ένα οικονομικό και ένα κοινωνικό.
Να βελτιώσουμε και αναδείξουμε τον μεγάλο φυσικό περιβαλλοντικό μας πλούτο (ορεινοί όγκοι – φυσικά ελεύθεροι από Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενέργειας, ποτάμια, μονοπάτια περιήγησης, Λίμνη Ορεστιάδας κολυμπήσιμη, βιολογικές παραγωγές τροφής!).
Προωθούμε επιχειρήσεις που παράγουν και επεξεργάζονται προϊόντα και είναι αφοσιωμένες και φιλικές προς το περιβάλλον. Επιδιώκουμε να γίνουμε και σημαντικό κέντρο παραγωγής «πράσινων» τεχνολογιών (π.χ. «υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα Τριπαραγωγής»), καθως καλλιεργειών και κτηνοτροφίας, γιατί μια φιλική προς το περιβάλλον οικονομία περιλαμβάνει αναπόφευκτα και ποιοτικά αξιόλογα είδη διατροφής. Επεκτείνουμε δράσεις ανακύκλωσης. Risk analysis πιθανών περιβαλλοντικών καταστροφών λόγω βιοτεχνικής/βιομηχανικής λειτουργίας επιχειρήσεων (είναι ζεστό ακόμη το θέμα της επιμόλυνσης των πόσιμων νερών σε μεγάλες ζώνες στην ΠΕ Καστοριάς και ανοικτό το θέμα της επέλασης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας στα βουνά μας και στα χωράφια). Επεξεργαζόμαστε, συμμετοχικά, μια οικονομική στρατηγική στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει η προστασία του περιβάλλοντος!
2) Συνολική πολιτική για την ύπαιθρο:
Σχεδιάζουμε συνολικά για την ύπαιθρο, όχι μόνο για το καθ’ αυτό οικονομικό κομμάτι της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, αλλά συνολικά για τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου.
Η πολυλειτουργικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων εν γένει είναι η ουσία της ζωής στην ύπαιθρο μας.
Να μείνουν ή να επιστρέψουν οι νέοι κυρίως άνθρωποι στην ύπαιθρο προϋποθέτει μία συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την πρόσβαση σε ένα πλήθος υπηρεσιών και υποδομών πέρα από την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των καλλιεργειών.
Κύριος στόχος μας είναι για τις νεότερες γενιές, να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα μετανάστευσης προς το ζωτικό φυσικό χώρο της υπαίθρου. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού και η εξομάλυνση της πυραμίδας των ηλικιών, με παράλληλα ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μία αναγκαιότητα προκειμένου να μπορέσει να ξεφύγει η ύπαιθρος μας από το τέλμα της υποβάθμισης.
3) Μικρές επιχειρήσεις και μεταποίηση:
Διοχετεύουμε τα διαθέσιμα κονδύλια στην πραγματική οικονομία και κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, το εμπόριο και τη μεταποίηση
4) Τουρισμός:
Η μόνη προοπτική είναι ο Τουρισμός να αποκτήσει αφενός μεν ποιοτικά χαρακτηριστικά και αφετέρου να αναπτυχθεί κυρίως μέσα από εναλλακτικές μορφές.
Πρώτη προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σαν τουριστικός προορισμός είναι να διασφαλίσουμε την αμφίδρομη σχέση Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Τοπικής Παραγωγής.
Δεύτερη προϋπόθεση, η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού σε όλες του τις μορφές, (φυσιολατρικός οικολογικός, αγροτουρισμός, γεωλογικός, παλαιοντολογικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, ιαματικός, συνεδριακός, θρησκευτικός, ορεινός κλπ.), που αποτελεί τη σύγχρονη μορφή του τουρισμού και μπορεί να συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να αυξήσει σημαντικά το τουριστικό ρεύμα, να δώσει ώθηση και σε άλλους παραγωγικούς τομείς, να στηρίξει την παραμονή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων στην περιοχή και ιδιαίτερα στην ύπαιθρο.
Χρειάζεται οργάνωση του τουριστικού προϊόντος με βάση τα τοπικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
5) Ποιότητα ζωής – Κοινωνική μέριμνα:
Θα συμβάλλουμε τα μέγιστα, για μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική που να ασκείται από τις πλησιέστερες στον πολίτη υπηρεσίες. Η αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της εποχής μας (επαγγελματική κατάρτιση, αναλφαβητισμός, στήριξη της οικογένειας, προστασία παιδιών και υπερηλίκων, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παραβατικότητα ανηλίκων), απαιτούν επάρκεια πόρων, συγκρότηση αντίστοιχων υπηρεσιών και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
6) Στήριξη ΑμεΑ:
Πολιτικές στήριξης ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους στην εκπαίδευση. Ίδρυση – επέκταση της λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέτρα για Ενισχυτική Διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Προγράμματα για ΑμεΑ με τις τοπικές επιχειρήσεις για πρόσβαση στην εργασία. Δομές φιλοξενίας – διαβίωσης (ξενώνες, εργαστήρια, δραστηριότητες…).
7) Πολιτισμός και εκπαίδευση:
Ο Πολιτισμός, για μας, είναι η αξιοποίηση της ιστορίας και των παραδόσεων, είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, είναι η ανάγκη έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων, είναι η καλλιέργεια των αξιών. Είναι η συμβίωση με ανθρώπους διαφορετικής φυλής, θρησκείας και εθνικότητας. Είναι η αναγνώριση στην πράξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Χρειάζεται πλούτος και πολυμορφία πρωτοβουλιών για να ευνοηθούν η συλλογική προσπάθεια και η επικοινωνία, για να στηριχθεί η διάθεση και η έκφραση, για να διαδοθούν τα ήθη, τα έθιμα και οι τοπικές πολιτιστικές αξίες.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να στηριχτούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι πολύμορφες ομάδες (θεατρικές, μουσικές κ.α.) της περιοχής μας, που ήδη δίνουν έμπρακτα δείγματα πολιτιστικής γραφής με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ανάδειξη και αξιοποίηση προϊστορικών-νεολιθικών, παλαιοντολογικών χώρων, αρχαίων και νεότερων μνημείων. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών μνημείων, αναβάθμιση της λειτουργίας των μουσείων και το άνοιγμα νέων, άριστος συντονισμός των σχετικών υπηρεσιών και φορέων, αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας για μία περιοχή τέτοιας φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Στην Εκπαίδευση, να διασφαλίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της. Ουσιαστική στήριξη και σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία και με τις κοινωνικές ανάγκες. Πλήρη κάλυψη της περιοχής με μονάδες Προσχολικής Αγωγής & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Προτεραιότητα στη λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων). Στελέχωση τους και με ειδικότητες που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
νεολαία:
Αναδεικνύουμε θέματα που πονούν τη νεολαία. Το θέμα της ανεργίας, το ζήτημα των ουσιών και τα αποτυχημένα κατασταλτικά μοντέλα, της κοινωνικής στήριξης σε όλες της πρωτοβουλίες επανένταξης ή προστασίας της υγείας του χρήστη.
Υπάρχει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ένα τεράστιο πεδίο όπου πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Υπάρχουν τα ζητήματα των σχολείων, που σε μεγάλο βαθμό περνάν μέσα από δημοτικές τοπικές δραστηριότητες. Καλλιεργούμε τον εθελοντισμό.
Προσπαθούμε να βρούμε μορφές επικοινωνίας που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές της, όπως στέκια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.τ.λ.
Δίνουμε σαφή προσανατολισμό για συμμετοχή νέων σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τα τοπικά ζητήματα.
Υποδομές και δράσεις: (ενδεικτικά)
– Ολοκλήρωση και επέκταση αναδασμών, υδραυλικών έργων μέσα στα όρια προστασίας του αγροτικού τοπίου και περιβάλλοντος.
– Ενίσχυση της τεχνικής στήριξης των αγροτών, συστήματα γεωργικών προειδοποιήσεων, αγροτική οδοποιία.
– Στήριξη της επωνυμίας και διακίνησης των τοπικών προϊόντων (σημάνσεις, προωθητικές ενέργειες για μήλα, φασόλια, σιτηρά, κηπευτικά, κτηνοτροφικά).
– Γενικευμένη εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές της λεκάνης απορροής της Ορεστιάδας λίμνης και του Αλιάκμονα (με ανάλογο συμφωνημένο πλάνο και διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτικών και κτηνοτροφικών νοικοκυριών).
– Τράπεζα γενετικού υλικού στα μηλοειδή, πειραματικός οπωρώνας για νέες ποικιλίες και Κέντρο Εναλλακτικής Γεωργικής Ερευνας και Πρακτικής (ενιαίος φορέας) με παράλληλη Διατήρηση και Αναπαραγωγή παραδοσιακών, ποικιλιών δέντρων, κηπευτικών και ρατσών ζώων.
– Εκτεταμένο πρόγραμμα αναδασώσεων σε συνεργασία με το Τοπικό Δασαρχείο (με δασικά αλλά και φρουτοφόρα ώστε να «εμβολιαστεί» το περιβάλλον μας με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα), είναι δυνατό να δώσει αρκετές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στους ορεινούς μας οικισμούς.
– Ενίσχυση και επέκταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών.
– Ιχθυόσκαλα, για ψάρια γλυκών νερών στην Καστοριά.
– Ενίσχυση λειτουργίας μικρών τοπικών σφαγείων και τυροκομείων.
– Ειδική μέριμνα για τις προδιαγραφές μεταποίησης στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και στους ατομικούς παραγωγούς και προώθηση πρωτοβουλιών (χωρική μεταποίηση και διακίνηση).
– Φορέας Διαχείρισης (λίμνης Ορεστιάδας και Αλιάκμονας).
– Συνεργατική στήριξη των τοπικών προϊόντων (Αντιμετώπιση της επέκτασης των πολυεθνικών αλυσίδων).
– Νέοι συνεταιρισμοί, δίκτυα μεταποίησης, δίκτυα ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών, εργασιών, εξοπλισμών.
– Δίκτυα συνεργασίας (clusters) για την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων, τοπικά Δημοπρατήρια.
– Κατοικία βιώσιμη για όλους τους πολίτες της περιοχής μας με βαρύτητα σε μικρούς οικισμούς.
– Εξοικονόμηση ενέργειας, ουσιαστική καθαριότητα, μείωση σκουπιδιών, ανακυκλώσεις, μικροί βιολογικοί στους οικισμούς και στις αγροτικές – κτηνοτροφικές μονάδες, κοινοτικά δίκτυα (πολύ) μικρών υδροηλεκτρικών και ταμιευτήρων.
– Εξασφάλιση διατροφής τουλάχιστον 12.000 θερμίδων ημερήσια για κάθε πολίτη. (Υποσιτίζονται φτωχοί, μικροσυνταξιούχοι, άνεργοι θύματα της κρίσης, χαμηλά εισοδήματα..)
– Ουσιαστικοποίηση και ανάδειξη οικοτουριστικών δυνατοτήτων και πρωτοβουλιών.
– Αγορές Παραγωγών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ