Η Μάνια Μπαρσέφσκη και η Δέσποινα Λαγδά στην ERTOpen

Η Μάνια Μπαρσέφσκη μέλος της ΠΓ της ΛΑΕ ΑΑ, υποψήφια Α’ Αθήνας με το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη και η Δέσποινα Λαγδά μέλος του ΠΣ της ΛΑΕ ΑΑ, υποψήφια Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας με το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη, συνομιλούν στην ERTOpen με τον Γιώργο Φιλιππάκη, επίσης υποψήφιο του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη στον Β3 Νότιο Τομέα Αθήνας