Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Θεσσαλία

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Λάρισα (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Μαγνησία (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Τρίκαλα (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Καρδίτσα (PDF)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ