Περιοδεία στο Δημαρχείο Καισαριανής, αντιπροσωπείας του ΜέΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

Σήμερα 9/5 περιοδεία στο Δημαρχείο Καισαριανής, αντιπροσωπείας του ΜέΡΑ 25- ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ αποτελούμενη από την Κατερίνα Χαιρέτη, τον Τάσο Μαυρόπουλο, τη Δέσποινα Λαγδά (υποψήφια Β3 Αθήνας-Νότιος Τομέας) και τον Γιώργο Χαρίση (υποψήφιο Ανατολικής Αττικής).
Συζητήσαμε μ όλους τους υπαλλήλους, ανά τμήμα.
Συζητήσαμε μ όλους τους υπαλλήλους ενός παιδικού σταθμού.
Τα προβλήματα άπειρα, κυρίως όμως η επισφάλεια/ανασφάλεια των εργαζομένων, με διαφόρων ειδών συμβάσεις και προγράμματα.
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων, κατηγορηματικοί στο οτι με αυτές τις εργασιακές σχέσεις, όπως οι προαναφερόμενες, είναι αδύνατον να παράξουν οι υπηρεσίες έργο ουσιαστικό και μακρόπνοο.
Οι μνημονιακές πολιτικές και οι δεσμεύσεις τους, αποτελούν μακρόχρονη αρνητική λειτουργία για τους ΟΤΑ.
Η δική μας θέση, ο δικός μας αγώνας, η δική μας διεκδίκηση, μέσα από τα σωματεία, μέσα από όλες τις βαθμίδες των συλλογικών οργάνων συμμετοχής μας (ο σ. Γ. Χαρίσης πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ),, είναι για μόνιμες θέσεις εργασίας, που θα καλύπτουν τις πάγιες θέσεις κι ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στον Α όσο και στον Β βαθμό.
Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η προμετωπίδα της Δημοκρατίας, είναι η καθημερινή σχέση του πολίτη με τη γειτονιά του, με τις υπηρεσίες που οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες του, σύμφωνα με την αρμοδιότητα τους.
Η υπεράσπιση των παραπάνω, είναι θέση αρχής για το ΜέΡΑ 25- ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ