Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Πέλλα και Χαλκιδική

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Α’ Θεσσαλονίκης (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Β’ Θεσσαλονίκης (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Σέρρες (PDF)

 

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Πέλλα (PDF)

Οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη: Χαλκιδική (PDF)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ