Ρήξη: Για μια πραγματική πράσινη μετάβαση

Τα προεκλογικά έντυπα του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη


κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο σε εκτυπώσιμη μορφή

Ρήξη: Για μια πραγματική πράσινη μετάβαση

Η κλιµατική κρίση αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή επιβίωσης
όχι µόνο για την ανθρωπότητα αλλά και για ολόκληρη τη ζωή στον πλανήτη. Το παρασιτικό µοντέλο του καπιταλισµού σπαταλά πόρους του δηµοσίου, σπαταλά εργασία, σπαταλά έναν ακόµη συντελεστή της παραγωγής – τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Είναι σαφές πως ο οικολογικός µετασχηµατισµός της κοινωνίας είναι πολυδιάστατος, ενιαίος κι όχι αποσπασµατικός. Όµως αντί για µαζικές ριζοσπαστικές πολιτικές πράσινης µετάβασης βλέπουµε το πρόβληµα να διογκώνεται στο όνοµα της κερδοφορίας, είτε µε την κατηγοριοποίηση καταστροφικών πολιτικών ως πράσινων, είτε µε το πράσινο ξέπλυµα ρυπογόνων εταιρειών.
Ως ΜέΡΑ25 – Συµµαχία για τη Ρήξη αναγνωρίζουµε τη µεταπολεµική ασέλγεια στη φύση, το ότι το περιβάλλον υπήρξε από τα πρώτα θύµατα των πολιτικών λιτότητας της ολιγαρχίας και πως είναι το πρώτο που θυσιάζεται στον βωµό του κέρδους, των ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων αγαθών, της απουσίας χωροταξικού σχεδιασµού. Αλλά όλα µπορούν να είναι αλλιώς!

Οι θέσεις του ΜέΡΑ25 – Συµµαχία για τη Ρήξη:

Καµία εξόρυξη, κανένας αγωγός, όλα τα ορυκτά καύσιµα να παραµείνουν στα έγκατα της γης.

Καµία εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έχει όφελος για τον λαό. Τα κέρδη από τους υδρογονάνθρακες θα καταλήξουν στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα (ExxonMobil, Total, κ.ά.), ενώ οι εξορύξεις θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή, το περιβάλλον και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Όχι σε νέους πλωτούς σταθµούς LNG.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µε δηµόσιο κοινωνικό έλεγχο, σχεδιασµό και διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία
Αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών µορφών ενέργειας (οικιακά φωτοβολταϊκά, θαλάσσιες ανεµογεννήτριες κ.ά.),
µε δηµόσιο σχεδιασµό, χωροθέτηση και δαπάνη,
µε σεβασµό στον φυσικό πλούτο και τοπίο, µε στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης. Όχι στην καταστροφή των
ορεινών όγκων από τα φαραωνικά αιολικά. Όχι στην ακριβή, δηλητηριώδη κι επικίνδυνη πυρηνική ενέργεια..

Η Ελλάδα να γίνει το Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής και ∆ιανοµής Πράσινου Υδρογόνου
Επεξεργασία σχεδίου παραγωγικής βιώσιµης ανασυγκρότησης µε τις τοπικές κοινωνίες για τη µετατροπή
της Ελλάδας σε Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών.
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, η βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Πτολεµαϊδα να γίνουν κέντρα παραγωγής και διακίνησης πράσινου υδρογόνου, που θα γίνει η ραχοκοκαλιά του οικολογικού µετασχηµατισµού.
Προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων
Από τον Πειραιά µέχρι τη Σύρο και από τη Χαλκιδική µέχρι τον Βόλο και τα Άγραφα αντιστεκόµαστε στην καταστροφή αστικού πρασίνου, τις ψευδεπίγραφες αναπλάσεις, την τσιµεντοποίηση ρεµάτων, τις καρατοµήσεις δέντρων, την ξενοδοχοποίηση παραλιών, την αποψίλωση και οικοπεδοποίηση δασών και περιοχών NATURA, τη ρύπανση λιµένων και θαλασσών, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων. Η προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, της ποιότητας της ατµόσφαιρας και των ελεύθερων δηµόσιων χώρων είναι επιτακτικές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπική βουλιµία των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων.
Παράλληλα, προστατεύουµε τα δικαιώµατα των ζώων και διεκδικούµε την κατάργηση του κυνηγιού, της εκτροφής γουνοφόρων, της µεγα-κτηνοτροφίας και των ανεξέλεγκτων ιχθυοκαλλιεργειών, και της συµµετοχής ζώων σε θεάµατα.
Ασφαλής και ∆ηµόσια ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Λέµε όχι στην καύση απορριµµάτων και πετ-κοκ, και στους µη ελεγχόµενους ΧΥΤΑ. Αντιπροτείνουµε ολοκληρωµένα συστήµατα δηµόσιας διαχείρισης απορριµµάτων µε αποκέντρωση, έµφαση στο τρίπτυχο REDUCE – REUSE – RECYCLE, πρόληψη, διαλογή στην πηγή, χρήση λιγότερων πλαστικών, πράσινα σηµεία, κοµποστοποίηση, βιώσιµη αξιοποίηση βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, και νέους ΧΥΤΥ µε αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων και µε ενεργό ρόλο των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασµό.
Παράλληλα, απαιτούνται σοβαρές µετρήσεις αέριας ρύπανσης στα µεγάλα αστικά κέντρα και διαρκείς µετρήσεις βαρέων µετάλλων στο έδαφος και διοξινών στις βιοµηχανικές περιοχές.
Ενάντια στις καταστροφικές αντιοικολογικές πολιτικές
και στο πράσινο ξέπλυµα, το ΜέΡΑ25 – Συµµαχία για τη Ρήξη αγωνίζεται για µια πραγµατική πράσινη µετάβαση στην κατεύθυνση αλλαγής του καταστροφικού νεοφιλελεύθερου
υποδείγµατος. Γιατί…

Όλα μπορούν να είναι αλλιώς