«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»:  Δείχνουν….. Διαρκές έγκλημα (ν.Κατρούγκαλου – ν. Βρούτση) (του Κώστα Νικολάου)

 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»:  Δείχνουν…..  Διαρκές έγκλημα (ν.Κατρούγκαλου – ν. Βρούτση ) & τις Ανεφάρμοστες Αποφάσεις  του ΣτΕ!!

 

Οι «προσωπικές διαφορές» που αυτό τον καιρό ταλανίζουν τους συνταξιούχους, δεν είναι, παρά: η αποκάλυψη ενός διαρκούς εγκλήματος σε βάρος ΟΛΩΝ των συνταξιούχων, δείχνοντας την μη συμμόρφωση των ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) & ν.4670/2020 (Βρούτση) με το ΣτΕ και ουσιαστικά, συνομολογούν τον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής και την συνταγματική εκτροπή καθώς, οι εν λόγο νόμοι: αντί για διόρθωση των συντάξεων (όπως  ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ) επέβαλαν και… νέες περικοπές !!!

Με απλά λόγια: εάν εφαρμοζόταν (εφαρμοστούν) οι αποφάσεις του ΣτΕ, δεν θα υπάρχουν «προσωπικές διαφορές» καθόσον, όλες συντάξεις (παλαιές & νέες) διορθώνονται -εξισώνονται προς τα πάνω!!

Συγκεκριμένα

 Όμως, να τα πάρουμε από την αρχή: ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί, όταν το 2009 άρχισε η σπέκουλα γύρω από τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ είχε πλεόνασμα 2.268.365.606 ευρώ!!! Ο στόχος βέβαια ήταν η απαλλαγή  του κράτους, από τα επιπλέον βάρη: (α) των 800.000 συντάξεων του ΟΓΑ, 3,6 δις ευρώ (β) των 450.000 του δημόσιου, 5,7 δις ευρώ (γ) οι 70.000 του ΝΑΤ (μετά το δώρο στους εφοπλιστές να μην ασφαλίζουν το προσωπικό) το κράτος βαρύνεται με 1 δις ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ 10,3 δις ευρώ!!

Μειώσεις συντάξεων (2009 – 2012) ύψους 13 δις + 6,9 δις + 20 δις ευρώ!! 

  1. Μειώσεις (35%) στο σύνολο των συντάξεων – ύψους 7,2 δις ευρώ: (α) (7,1%) από το πάγωμα των συντάξεων, ύψους 2,4 δις ευρώ, όπου αντί για αυξήσεις (5,5% του 2009 + 1,6% του 2010) χορηγήθηκε ένα… επίδομα (β (16,7%) από την κατάργηση 13ης -14ης σύνταξης, ύψους 4,8 δις ευρώ.
  2. Μειώσεις (5% έως 45% ) σε συντάξεις άνω των 800 ευρώ – ύψους 4,6 δις ευρώ: (α) μείωση έως 14% στις άνω των 1.400 ευρώ (β) 20% στις άνω των 1.200 ευρώ (γ) 12% άνω των 1.300 ευρώ (δ) 5% έως 20% άνω των 800 ευρώ.

3) Μειώσεις (έως 50%) στις επικουρικές – ύψους 1,2 δις ευρώ: (Α) μείωση έως 10% στις πάνω από 300 ευρώ (Β) 30% στις πάνω από 150 ευρώ (Γ) έως 20% σε όλες (Δ) έως 20% στις άνω των 1.000 ευρώ (κύρια + επικουρική) (Ε) 5,2% σε όλες.

4) Μειώσεις 6,9 δις + 20 δις ευρώ: (Α) έμμεση μείωση 18% από την αύξηση των ορίων ηλικίας (μ.ο.) 3 έτη, ύψους 6,9 δις ευρώ ετησίως και (Β) αρπαγή, 20 δις ευρώ (PSI) από τα αποθεματικά των ταμείων.

Σημείωση. Οι συνταξιούχοι πέραν των κινητοποιήσεων, για τις περικοπές αυτές,  προσέφυγαν και δικαστικά και που (μερικώς) δικαιώθηκαν:

2015 – Ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Τον Ιούνιο του 2015 ανακοινώνεται η απόφαση του ΣτΕ η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις (τελευταίες) μειώσεις των νόμων 4051&4093/2012 και να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά. Σύμφωνα με το σκεπτικό την απόφασης, έλαβε υπόψη: (α) τις υποχρεώσεις του κράτους και την επαρκή χρηματοδότηση των συντάξεων βάση των νόμων (2084/92 & 3029/02) (β) τις μεγάλες μειώσεις που προηγήθηκαν –συμμετοχή των συνταξιούχων για λόγους δημοσίου συμφέροντος (γ) τις αναλογιστικές μελέτες του νόμου 3863/2010, ο οποίος, σημειωτέων (αναφορικά με τις συντάξεις) τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2015 και που οι συντάξεις, σύμφωνα με αυτόν, δεν πέφτουν κάτω από το 60% του μισθού (με 35 έτη) και τα 503 ευρώ (Κ.Ο.) οι μικρές.

 Αντί για  διόρθωση (2015–2016) Νέες μειώσεις, ύψους (4,7δις + 5,6δις ευρώ!!)

Η νέα κυβέρνηση, η οποία, εκλέχτηκε με το αίτημα διόρθωσης των συντάξεων: όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, πολύ δε περισσότερο, δεν συμμορφώνεται ΟΥΤΕ με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και, ακόμα περισσότερο, προβαίνει σε νέες μειώσεις ύψους 4,7δις + 5,6 δις ευρώ!!  Ουσιαστικά, πρόκειται για (νέα) συνταγματική εκτροπή!!

Μειώσεις: καταργείται ο ν. 3863/2010 (πριν ακόμα εφαρμοστεί) και εισάγετε νέος,  (4387/2016) με νέους συντελεστές, όπου: οι πετσοκομμένες συντάξεις πέφτουν, ακόμα παρακάτω (-10%) ενώ οι κατώτατες (Κ. Ό.) ακόμα ποιο κάτω, καθώς και τα επιδόματα συζύγου & τέκνων όπου καταργούνται, συνολικό ύψους 1,8 δις ευρώ!!

(2) Κρατήσεις για την υγεία:  + 2 % + 6%  στις επικουρικές, ύψους 900 εκ. ευρώ!!

(3) Οι αγρότες – γίνονται – «ελεύθεροι επαγγελματίες» και τριπλασιάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 700 εκ. ευρώ!!

(4) Κατάργηση του ΕΚΑΣ, ύψους 1δις ευρώ!!

(5) Αυθαίρετες μειώσεις (100 ευρώ) σε 240.000 επικουρικές, ύψους 300 εκ. ευρώ!!

Επίσης: Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετεξελίσσεται σε ΕΦΚΑ και σε αυτόν (φορτώνονται) τα επιπλέον βάρη του κράτους, ύψους 5,6 δις ευρώ!! Δηλαδή, οι υποχρεώσεις του κράτους 9,3 δις ευρώ στον ΟΓΑ – ΝΑΤ  –  Συντάξεις Δημόσιου (ήταν 10,3 δις και μειώθηκαν στα 9,3δις)  από αυτά: τα 3 δις ευρώ παρέμεναν στο κράτος, τα 700 εκ. μεταφέρθηκαν στους αγρότες, ενώ τα 5,6 δις ευρώ, στο τέως ΙΚΑ ΕΤΑΜ που έγινε ΕΦΚΑ!!

 Σημείωση: οι μειώσεις του νέου νόμου δεν φάνηκαν τότε, καθόσον, αφορούσαν τις νέες από 13/5/2016, ενώ για τις παλαιές, παρέμεναν…. ως «προσωπική διαφορά» και οι οποίες -εξισώνονται- σήμερα!! Το οποίο βέβαια, φανερώνουν και το ψέμα, ότι τάχα, ο ν. (Κατρούγκαλου) δεν έφερε μειώσεις και ότι ο νόμος αυτός….. συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του ΣτΕ!!    

2019 – Νέα ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Τον Οκτώβριο του 2019, ανακοινώνονται (νέες) αποφάσεις του ΣτΕ και : (α) αποκαθιστούν την έννομη τάξη, ακυρώνοντας όλους τους συντελεστές αναπλήρωσης του ν. Κατρούγκαλου λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλά και προκλητικά άνισα σε σχέση τις καταβληθείσες εισφορές (β) επιβάλουν την διόρθωση των συντελεστών και σύμφωνα με το σκεφτικό της απόφασης η οποία βασίζετε στην προηγούμενη απόφαση του 2015 και που ουσιαστικά υιοθετεί στους συντελεστές του ν. 3863/2010 δηλαδή: καμία σύνταξη κάτω από τα 503 ευρώ και 60% (με 35 έτη) του συντάξιμου μισθού.

Νόμος Βρούτση – Αντί για  διόρθωση – Νέες μειώσεις, ύψους 1δς + 2,5δις ευρώ

 Ο νόμος Βρούτση (4670/2020) που ακολούθησε, ΟΧΙ μόνο δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, ούτε βέβαια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις (ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου) αντίθετα: διατηρεί στο ακέραιο τους ίδιους (παράνομους) συντελεστές, με μικροδιαφορές στα 35 με 40 έτη, μάλιστα, σε βάρος πάνω από τα 40 έτη, όπου τα ποσοστά αναπλήρωσης…… μηδενίζονται!! Επιπροσθέτως, καταργείται και το επίδομα (μ.ο) 400 ευρώ ύψους 1δις ευρώ, το οποίο είχε θεσμοθετηθεί ως 13η σύνταξη!!  Στην ουσία, έχουμε (δεύτερη) συνταγματική εκτροπή!!       

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, βλέπουμε την εξέλιξη τριών συντάξεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) μια των Κατωτάτων Ορίων και δυο με βάση το ανώτατο πλαφόν του 2012 (2432 ευρώ) με 35 και 46 έτη:

  2. Επιπροσθέτως, από την σημερινή κυβέρνηση (το 2019) ανακοινώθηκε και ο επανυπολογισμός των συντάξεων, χωρίς ωστόσο αυτός να έχει ολοκληρωθεί!! Αποτέλεσμα, οι παλαιές συντάξεις να μην έχουν υπολογιστεί (ορθά) και να υπολείπονται σε μεγάλα ποσά τόσο από τις νέες όσο και από τον νόμο, ύψους 2,5δις ευρώ!! Οι διαφορές αυτές καταγράφονται ως «προσωπικές διαφορές» που σημαίνει, ότι αυτές, είναι ακόμα μεγαλύτερες από του παραπάνω πίνακα!!

Οι συντάξεις – Βάση των αποφάσεων του ΣτΕ

Βάση της πρώτης απόφασης του ΣτΕ, οι παλαιές συντάξεις που είχαν εκδοθεί έως το 2014: (α) οι μικρές καθώς δεν είχαν μειώσεις θα έμεναν ως έχει (β) η δεύτερη (1294 +183) στα 1.477 ευρώ και (γ) η τρίτη στα ( 1594+269) 1.863 ευρώ!! Οι νέες μετά την 1.1.2015 θα ακολουθούσαν τις διατάξεις του ν. 3863/2010.       

Με βάση την δεύτερη απόφαση του ΣτΕ, (όλες) οι συντάξεις (παλιές και νέες) διαμορφώνονται σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ 2:

Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες

Οι συνταξιούχοι δεν επαίτες και δεν ζητούν ελεημοσύνη. Οι συντάξεις δεν είναι χάρισμα κανενός, προέρχονται από ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ χρήματα που έχουν καταβάλει οι ίδιοι οι συνταξιούχοι (μάλιστα εις πολλαπλού) και ζητούν στο ακέραιο αυτά που δικαιούνται.

Ουδείς μπορεί να τους εμπαίζει και να τους ταλαιπωρεί στα δικαστήρια. Απαιτούν, αν μη τι άλλο, τα αυτονόητα:

  • Να διορθωθούν όλες οι παλαιές συντάξεις σύμφωνα με το νόμο και όσο οι νέες!!
  • Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ (του 2019) δηλαδή: καμία σύνταξη κάτω από τα 503 ευρώ και 60% (με 35ετη) του συντάξιμου μισθού!!

 

Μάρτιος 2022

Νικολάου Κώστας 

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ