Όλες και όλοι αύριο στις 12.30 στη Dovalue….Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Όλες και όλοι αύριο στις 12.30 στη Dovalue…

για να μη βρεθεί καμία οικογένεια στο δρόμο….

Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.