Όχι στην Τσιμεντοποίηση του κτήματος Δρακόπουλου

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων 30-1-2023 θα συζητηθεί η σύμβαση για δωρεάν παραχώρηση  χρήσης ακινήτων, από τον ΕΕΣ στον Δήμο Αθηναίων,  που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων 356-358 το γνωστό κτήμα Δρακόπουλου.

Με τους αγώνες των κατοίκων το 1981 το κτήμα Δρακόπουλου  χαρακτηρίστηκε ως  ‘’Χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και τα κτήρια το 1983 χαρακτηρίστηκαν από το υπουργείο πολιτισμού, ως έργα τέχνης  και ως ιστορικός τόπος ο περιβάλλων αυτών χώρος.

Το κτήμα των περίπου 9.000 τ.μ ο ιδιοκτήτης Δρακόπουλος με διαθήκη το παραχώρησε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κοινωφελείς χρήσεις και όχι για εμπορευματοποίηση.

Ο αγώνας των κατοίκων ανάγκασε τον Δήμο Αθηναίων  το 1982 να βάλει τις μπουλντόζες και να το  διαμορφώσει σε πάρκο. Όλα αυτά τα  χρόνια  οι κάτοικοι φροντίζουν το πάρκο, σε αυτό συμβάλει και ο Δήμος.

Οι δημοτικές αρχές μέχρι και σήμερα δεν φροντίσανε να αποκτηθεί ο χώρος, να περάσει δηλαδή στην ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει  ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να οικοδομηθεί  από τον ΕΕΣ.

Το υπουργείο πολιτισμού το οποίο χαρακτήρισε τα κτήρια ως έργα τέχνης δεν υποχρέωσε τον ιδιοκτήτη για την συντήρησή τους και έτσι σήμερα κινδυνεύουν με ολική καταστροφή.

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει την σύμβαση μεταξύ ΕΕΣ και Δήμου Αθηναίων για  τη Δωρεάν παραχώρηση χρήσης  ακινήτων του κτήματος Δρακόπουλου  από τον ΕΕΣ στον Δήμο Αθηναίων για 8 χρόνια. Από την παραχώρηση εξαιρούνται τα  διατηρητέα κτίρια.

Καλούμε το Δημοτικό συμβούλιο να μην εγκρίνει αυτήν την Σύμβαση διότι θα επιβεβαιώσει ότι ο Δήμος αναγνωρίζει αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή  στο 100% της έκτασης στον ΕΕΣ ενώ,  ο  χώρος λειτουργεί ως κοινόχρηστο πράσινο, παιδική χαρά, υπαίθριο θέατρο,  και γενικά χώρος αναψυχής  και  κοινωνικής δραστηριότητας.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να αξιοποιήσει την νομοθεσία για την χρησικτησία και να περάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στον Δήμο. Επίσης θα μπορούσε να υπογράψει σύμβαση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για 99 χρόνια. Να προβεί σε ανταλλαγή με άλλο ακίνητο ή να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση ή αγορά του κτήματος. Τότε και μόνο μπορούν οι κάτοικοι να είναι σίγουροι ότι δεν θα τσιμεντοποιηθεί το κτήμα.

Για τις προθέσεις του ΕΕΣ είμαστε βέβαιοι ότι επιθυμεί, την ανέγερση 9.000 τ.μ στα 3.000 τ.μ, για εκμετάλλευση. Σχέδιο που μέχρι σήμερα το ανέτρεψαν οι ενωτικοί αγώνες των κατοίκων.

Μπορεί να γίνουν  κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο κτήμα με όσα αναφέρει η σύμβαση αλλά η ουσία είναι ότι ο κίνδυνος να χαθεί το κτήμα είναι πολύ μεγάλος.

Καλούμε όλους τους κατοίκους να συνεχίσουμε ενωμένοι  τον αγώνα για την δάσωση του κτήματος ως κοινόχρηστο πράσινο, να αποκατασταθούν  τα κτίρια όπως  έχουν αποτυπωθεί και να χαρακτηριστεί το σύνολο των 9.000τ.μ ως κοινόχρηστο πράσινο και όχι ως οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που αναφέρουν το  μέρος του κτήματος Πατησίων 356 ο.τ. 94101α .

Ο Αγώνας συνεχίζεται                                                                 Αθήνα 30-1-2023