Ελλείψεις φαρμάκων: Άλλο ένα χτύπημα στην υγεία και στο εισόδημα του λαού

  • Ελλείψεις φαρμάκων: Άλλο ένα χτύπημα στην υγεία και στο εισόδημα του λαού.
  • Αντί να εξασφαλίσουν επάρκεια φαρμάκων προωθούν αυξήσεις στις τιμές.

Η έλλειψη φαρμάκων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα είναι συνέπεια του τρόπου ανάπτυξης της καπιταλιστικής  οικονομίας, σύμφωνα με την οποία η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος της έλλειψης των φαρμάκων. Οι φαρμακοβιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα είναι το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελληνικής οικονομίας και εξάγουν σε 147 χώρες, προτιμούν  να κάνουν εξαγωγές από τις οποίες έχουν μεγαλύτερα κέρδη, παρά να τροφοδοτούν την ελληνική αγορά. Την κύρια ευθύνη  όμως έχει η κυβέρνηση, η οποία στηρίζοντας την πολιτική των παράλληλων εξαγωγών, στερεί φάρμακα αναγκαία για την υγεία του λαού, προκειμένου να ενισχύσει τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών.

Η προπαγάνδα της κυβέρνησης με την οποία προσπαθεί να επιρρίψει την ευθύνη στην υπερσυνταγογράφηση των γιατρών ή στις πολύ χαμηλές τιμές των φαρμάκων είναι απολύτως ψευδής.

Οι ελλείψεις αφορούν σε μεγάλο βαθμό και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα οι δε τιμές των φαρμάκων δεν είναι χαμηλές, ιδιαίτερα σε σχέση με τα λαϊκά εισοδήματα.

Η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη ανέρχεται στα 1,8 δις είναι κατά 58% υψηλότερη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνολικά η κυβέρνηση σε εποχή πανδημίας, ακρίβειας, ιώσεων, αντί να εξασφαλίσει επάρκεια φαρμάκων, προωθεί αύξηση της τιμής τους αδιαφορώντας αν αυτό οδηγήσει σε αδυναμία μεγάλου αριθμού πολιτών να τα προμηθευτεί.

Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση.

Απαιτείται:

  1. Να απαγορευτούν οι παράλληλες εξαγωγές.
  2. Να δημιουργηθεί Εθνικός φορέας φαρμακοβιομηχανίας και εθνικής φαρμακαποθήκης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε Βασικά φάρμακα
  3. Να διενεργούνται από αρμόδιο φορέα συνεχείς έλεγχοι στο κύκλωμα παραγωγής, τιμολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων.
  4. Να εφαρμοστεί τιμολογιακή πολιτική στα φάρμακα που να εξασφαλίζει τον έλεγχο στον πραγματικό κόστος παραγωγής και στις αυθαίρετες ανατιμήσεις των πολυεθνικών.
  5. Καμία αύξηση στις τιμές των φαρμάκων

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι κοινωνικό αγαθό και θα το υπερασπιστεί ο λαός με τους αγώνες του

                                                                            Το Γραφείο Τύπου 9.1.2023