Στρατούλης: Η κυβέρνηση διαλύει και ιδιωτικοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας

  • Η κυβέρνηση διαλύει και ιδιωτικοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας, για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα.
  • Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε δίπλα στο λαό για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις προσωπικού.