Κατατέθηκε στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το «μίνι» ασφαλιστικό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να «εισπράξει» επικοινωνιακά τις λεγόμενες κοινωνικές παροχές.

Αναμφίβολα ομάδες όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, Α.μεΑ. και οι μακροχρόνια άνεργοι στις οποίες δίνεται επίδομα ύψους 250 € είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δεν είναι όμως επαίτες. Είναι κοροϊδία για τις ίδιες αυτές ομάδες που οι κυβερνητικές πολιτικές τους κατέστησαν άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους και μάλιστα χωρίς δώρο Χριστουγέννων να θεωρείται ότι θα πρέπει να πουν κι’ ευχαριστώ για ένα έκτακτο επίδομα 250 €.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η απόφαση για την αύξηση των συντάξεων θα εκδίδεται κάθε έτος μέχρι την 31/12 με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι αυτές θα δοθούν πριν τον Απρίλιο που οριστικοποιούνται οι παράγοντες που θα την επηρεάσουν (Α.Ε.Π. και πληθωρισμός του 2022). Παράλληλα όμως και επειδή τα στοιχεία δεν είναι τα τελικά οι όποιες διαφορές θετικές ή αρνητικές θα υπολογίζονται για τον υπολογισμό των συντάξεων του επόμενου έτους. Να θυμίσουμε ότι οι αυξήσεις αυτές όποτε και αν δοθούν δίνονται μετά από 12 χρόνια μειώσεων.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, το 2011 και το 2012 (είχαν όπως λέει 25 χρόνια υπηρεσίας μέχρι τότε) δεν δικαιούνται μειωμένη σύνταξη αν δεν συμπληρώνουν και το απαιτούμενο μεταβατικό ηλικιακό όριο του νόμου 4336/2015 εντός του 2022 και θα πάρουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση των 62 ετών. Αυτό σημαίνει ότι δημόσιος υπάλληλος που το 2011 είχε 25 χρόνια και το 2022 δεν ήταν 56 ετών θα επιβαρυνθεί 6 χρόνια.

Με το νομοσχέδιο οριστικοποιούνται οι μειώσεις στα έσοδα του πρώην Ο.Α.Ε.Δ. και σήμερα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κατά 3% την οποία η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους την προσδιορίζει στα 270 εκατομμύρια €. Πρόκειται για ένα ακόμη δώρο στην εργοδοσία και για αντίστοιχη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών που παρέχει η Δ.ΥΠ.Α. για την ανεργία, την εργατική κατοικία και την εργατική εστία.

Με το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, παρέχονται υπερεξουσίες στο διοικητή και μεταξύ άλλων αυτές της διοικητικής οργάνωσης, της οικονομικής διαχείρισης και των πειθαρχικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα αποδυναμώνεται η παρουσία των μετόχων – μερισματούχων δημοσίων υπαλλήλων μέσω τη αύξησης των μελών του Δ.Σ. Τέλος η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ταμείου ενώ γίνεται μέχρι σήμερα με αποδοτικό τρόπο το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα η αρμοδιότητα αυτή να αφαιρεθεί από τις υπηρεσίες του ταμείου.