Μείωση θέσεων εργασίας το εννεάμηνο/22 και αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας

Με πανηγυρικούς τόνους το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το μήνα Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ήταν θετικό (προσλήψεις μείον απολύσεις) κατά 263.463 θέσεις εργασίας και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238 (προσλήψεις μείον απολύσεις) θέσεις εργασίας.

Αποκρύπτει όμως και πάλι, καθώς το κάνει συστηματικά πως το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 284.857 θέσεις εργασίας. Έτσι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το συμπέρασμα είναι ότι φέτος έχουμε 21.394 θέσεις εργασίας λιγότερες από πέρυσι.

Επίσης σημειώνουμε ότι οι μεγάλοι αριθμοί προσλήψεων και απολύσεων αποδεικνύουν ότι αποτελεί παρελθόν για μεγάλα τμήματα της μισθωτής εργασίας η πλήρης και σταθερή απασχόληση και έχουμε τερατώδη αύξηση της ημιαπασχόλησης, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και γενικότερα των ελαστικών μορφών εργασίας.

Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι οι τρεις υπηρεσίες που ασχολούνται και βγάζουν δελτία σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία διαφωνούν μεταξύ τους σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο δημοσίευμά μας με τίτλο «Διαφωνούν για την ανεργία η στατιστική υπηρεσία και η ΕΡΓΑΝΗ». Τα στοιχεία που παρουσιάζουν είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους και ας είναι και οι τρεις υπηρεσίες του δημοσίου.

  Σεπ-22 Σεπ-21 Διαφορά Εννεάμηνο Εννεάμηνο Διαφορά
      22 με 21 22 21 22 με 21
             
Προσλήψεις 343.166 303.900 39.266 2.261.137 1.769.457 491.680
Αποχωρήσεις 316.928 284.173 32.755 1.997.674 1.484.600 513.074
Ισοζύγιο 26.238 19.727 6.511 263.463 284.857 -21.394