Στα δικαστήρια σέρνει αύριο Τετάρτη την ΑΔΕΔΥ η Κεραμέως

Η υπουργός  Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, συνεχίζοντας τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις συνεχίζει την επίθεση στα συνδικάτα και το δικαίωμα στην απεργία για να ακυρώσει τον αγώνα των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση που έχει στόχο τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και στην κατηγοριοποίηση σχολείων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σήμερα, Τρίτη 4 Οκτώβρη και ώρα 11.50, αγωγή κατά της Απεργίας-Αποχής των εκπαιδευτικών ΠΕ από τις Υ.Α. για τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές, που κήρυξε η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, έπειτα από αίτημα της ΔΟΕ, στις 28 Σεπτέμβρη.

Ζητά «να αναγνωριστεί ότι είναι παράνομη (καθώς και ως καταχρηστική» και «να απαγορευθεί η συνέχιση της ως άνω απεργίας-αποχή». Επίσης, να συζητηθεί άμεσα, «λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης». Μετά από αυτά ορίστηκε δικάσιμος: «την 05-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 5 Αίθουσα 1».

Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, στο σχετικό Εξώδικο προς το υπουργείο Παιδείας, η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ:

▬ Γνωστοποιεί πως κηρύσσει «απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και υπ’αρ.Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων».

▬ Ζητά «την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 “Ενδοσχολικός Συντονιστής” και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4/2022 “Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” Υπουργικών Αποφάσεων της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 4509/2022)».

▬ Τονίζει ότι «η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας».