Προσχέδιο προϋπολογισμού: Σε συνθήκες μεγαλύτερης φτώχειας, νέα βάρη για τον λαό

Δελτίο Τύπου της Λαϊκής Ενότητας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να εκμηδενίζει τα λαϊκά εισοδήματα, η κυβέρνηση με το προσχέδιο προϋπολογισμού προσθέτει νέα βάρη στο λαό.
Οι χαμηλοί μισθοί εξανεμίζονται από τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης αλλά τα φορολογικά βάρη αυξάνονται.Συγκεκριμένα:
Από το προσχέδιο προβλέπεται ότι οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στα 32,138 δις ευρώ, αυξημένοι κατά 668 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, ενώ ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στα 17,240 δις ευρώ, αυξημένος κατά 682 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022!!!
Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2023 προβλέπεται να φτάσουν τα 61,488 δις ευρώ, αυξημένα κατά 527 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, από τα οποία όμως 14 δις ευρώ θα δοθούν για στήριξη επενδυτικών σχεδίων και άρα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και μόνο 3,5 δις ευρώ για μέτρα στήριξης, που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ !
Συνολικά, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται σε επίπεδα πολύ πιο χαμηλά από αυτά που ήταν δώδεκα χρόνια πριν, όταν το πραγματικό κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατά 30%, η κυβέρνηση αυξάνει τα φορολογικά βάρη και μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες!!!.
Μπροστά σε αυτήν την ανάλγητη πολιτική λεηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων και προκλητικής στήριξης του μεγάλου πλούτου μία είναι η απάντηση. Η ανάπτυξη μαζικών λαϊκών αγώνων αντίστασης και ανατροπής.

Το Γραφείο Τύπου 4.10.2022